kamera on-line

Łaskami słynące "Nabożeństwo 20 (15) Sobót Różańcowych"

 
 

W parafii Imienia Najświętszej Marii Panny w Cieszynie Bobrku od 25 maja do 5 października w każdą sobotę odprawiane będzie Nabożeństwo Różańcowe 20 sobót, 9.oo Msza św. oraz rozważanie kolejnych tajemnic Różańca Świętego.

 

Ufamy, że z Maryją zwyciężymy, wypełniając Jej prośby o modlitwę i rozważanie tajemnic różańcowych

 

grupa czcicieli pokochała tak mocno swoją Królową, że pragnie od samych godzin porannych biec do Niej na spotkanie

 

Rozważania tajemnic różańca u stóp Jezusa Eucharystycznego pomagają nam zbliżyć się do Boga,

 

Piękny sierpniowy poranek gromadzi umiłowane dzieci Maryi, pielgrzymów, którzy z radością w sercu, pełni nadziei, pragną wielbić Boga.

 

15 minutowe rozważanie dotyczyło pierwszej Tajemnicy bolesnej, która otworzyła nasze serca na modlitwę Jezusa w Ogrójcu

 

ktoś informuje Jezusa „oto Twoja Matka i Twoi bracia przyszli do Ciebie

 

Maryja to osoba, która niesie radość wszędzie, gdzie się pojawia.

 

Nabożeństwo jest niby takie samo każdego tygodnia a jednak za każdym razem przeżywane inaczej.

 

Bóg takie serca czyni swoim mieszkaniem już tu na ziemi.

 
Maryja zawsze czymś nas obdarowuje, pomaga odkryć kolejną tajemnicę naszego życia
 
O godz.8.00 pielgrzymi modlą się o dary Ducha Świętego, by to On w nas modlił się i rozpalał nasze serca darem świętej modlitwy różańcowej.
 
Maryja daje nam nadzieję, jest zatroskana o nasze zbawienie
 
W tajemnicach podążamy za Nim coraz bardziej świadomie, że prowadzi nas Maryja,
 
Tajemnicę biczowania rozważamy przez głębsze refleksyjne przeżywanie tej okrutnej , poniżającej naszego Pana męczarni
 
przychodzi do naszych serc pod postacią chleba i wina. Ogromna to tajemnica, która ciągle otwiera nas na Boską osobową miłość
 
Kilka minut dłużej zatrzymaliśmy się nad Tajemnicą Przemienienia na Górze Tabor. Tajemnica ta rozbudziła w nas pragnienie przemiany
 
To cieszy serce, że dzieci Boże kochają Matkę Najświętszą i poświęcają Jej czas na modlitwie, by przez Maryję rodził się w naszych sercach Jezus, Jej syn a nasz Pan.
 
Bóg ukazał nam w tej tajemnicy, jak bardzo ukochał człowieka, że zapragnął mu dać Najświętszą Maryję za matkę
 
Zawierzaliśmy świat Bożej Opatrzności. W tajemnicy Chrztu Świętego rozważania odnosiły się do źródła naszej wiary, którym jest Chrzest Święty.
 
Postać Maryi to piękny wzór do naśladowania… Nieraz i my wielu spraw nie rozumiemy. Ale …
 
To już trzeci sobotni poranek pielgrzymi, kiedy wierni czciciele Królowej Różańca Świętego gromadzą się w Sanktuarium św. Jana Sarkandra
 
Ubogaceni Słowem Bożym i homilią, przygotowaliśmy nasze serca na spotkanie z Bogiem
 
Maryjo, dziękujemy Ci, że zaprosiłaś nas na spotkanie w ramach Nabożeństwa 20 Sobót Zwycięskich, które rozpoczęliśmy 23 maja – Różańcem
 
To ukoronowanie dwudziestu sobót z Maryją, w ramach nabożeństw, które Wspólnota Pompejańska rozpoczęła Świętą Nocą w maju, by je zakończyć Świętą Nocą 4/5 października 2014 roku.
 
U Jej stóp składaliśmy nasze prośby, zawierzaliśmy nasze rodziny, naszych bliskich i naszą umiłowaną Ojczyznę, prosząc o Boże panowanie w całym świecie. Każdy mógł włączyć się do modlitwy.
 
Kapłan w oparciu o nie ukazał nam Bożą prawdę o nas. W homilii zaprosił do rozpoznania owoców swego życia w odniesieniu do innych, z którymi spotykamy się co dzień.
 
Odnosząc się do czytanej Ewangelii, zapytał, kto może powiedzieć, że jest dobrym drzewem, które wynosi tylko i wyłącznie dobre owoce
 
W piętnastominutowym rozważaniu Tajemnicy Zmartwychwstania uświadomiliśmy sobie, jak wielkie spustoszenie dokonuje się w życiu człowieka, który ulega grzechowi nieczystości.
 
To kolejny raz dotyka nas łaska Boża i otwiera nasze serca na wartość Ewangelii, na umiłowanie Słowa Bożego.
 
Oddaliśmy nasze serca Jego działaniu i rozpoczęliśmy rozważanie Tajemnic Światła; a szczególnie uwielbialiśmy Boga w piętnastominutowym rozważaniu tajemnicy Cudu w Kanie Galilejskiej
 
Tylko Niepokalane Serce Maryi mogło zrodzić Niepokalane Serce Jezusa
 
Bóg przypomina nam, abyśmy w Bogu pokładali nadzieję, żebyśmy Bogu oddali nasze sprawy, żeby bogactwo nie stało się naszym celem, abyśmy dbali o dobro naszej duszy
 
Rozważamy przykład księgi życia, którą każdy może czytać przez całe życie; chory czy zdrowy, w każdej okoliczności, nawet w ostatniej godzinie życia. A tą księgą jest Święty Różaniec.
 
Tym razem Pierwsza Sobota jest ofiarowana Maryi, na Jej fatimską prośbę.
 
ozważamy tajemnicę Wcielenia Syna Bożego, a potem odmawiamy część radosną Różańca Świętego. Podczas kilkuminutowego rozważania tajemnicy Wcielenia doznajemy łaski poznania wartości modlitwy różańcowe
 
Wszystko po to, aby uwielbić Boga i być bliżej naszej ukochanej Matki, Królowej naszych serc.
 
A to wszystko oplata macierzyńska moc miłości Królowej Różańca Świętego.
 
Ufamy, że przez Serce Maryi, które zrodziło Jezusa, Jezus narodził się w naszych sercach.
 

 Nabożeństwo 15 soboty odprawione zostało w ramach V Pompejańskiego Dnia Skupienia w Kościele MB Królowej Polski w Pogórzu - zobacz 

 
Jezus pod ciężarem swego narzędzia śmierci, wspina się na Kalwarię, upada nie tylko z powodu ciężaru krzyża, wyczerpania, brutalności otoczenia, ale z powodu ciężaru grzechów całej ludzkości.
 
Z serca wyrywały się słowa : Chryste, nasz Królu, przez Twoją Świętą Krew, spływającą na Twoje Święte Oblicze i wypowiedziane szyderstwa,
 
Słowo Boże i homilia ukazały nam wartość i potęgę wiary. Kapłan zwrócił uwagę na rozwój chrześcijanina
 
Niezwykły to czas, czas łaski i niezwykłych przeżyć religijnych.
 
Świadectwo o jego najpiękniejszej modlitwie, jaką jest Różaniec, było dla nas umocnieniem w wierze, a nawet zachwytem, że tak pięknie kapłan wielbi Boga na kolanach; nie może być nic bardziej pięknego i wzruszającego.
 
Jezus swoją postawą uczył, że nie wystarczy wiedzieć, dokąd nie wolno chodzić
 
Ta tajemnica tak bardzo poruszyła nasze serca i uświadomiła nam prawdę, że im więcej rozumiemy, tym bardziej kochamy.
 
Kapłan ukazał pięknie moc modlitwy różańcowej, dając nam tym samym wielką nadzieję na trudne czasy.
 
W czasie tego rozważania nasuwały się myśli, czy my czujemy to samo, gdy tracimy Boga przez grzech śmiertelny ?
 
Dzisiaj w tajemnicy ofiarowania oddawaliśmy swoje serca Maryji, rozważając te tajemnice dłużej, a w niej Bóg dał nam poznać wartość modlitwy różańcowej.
 
nasza załoga na kolanach, z różańcem w dłoniach w miesiącu szczególnym , miesiącu Serca jezusowego, zgłębia tajemnice Boże
 
1 czerwiec - miesiąc Serca Jezusa, Święto Dziecka, to bardzo tajemnicze, bo to przede wszystkim też Dzień Maryi,
 
Pierwsze nabożeństwo 20-sobotnie odbyło się w sobotę 25 maja br. Rozpoczęło się o godz. 8.15 modlitwą różańcową części radosnej ze szczególnym uwzględnieniem pierwszej tajemnicy Różańca św. – Zwiastowanie Pańskie.
 
Spełniając jej prośby, które kieruje nieustannie do swoich dzieci „módlcie się, módlcie się i odmawiajcie różaniec”. Ta pierwsza sobota uzmysłowiła nam jak pięknie prowadzi Bóg człowieka
 
To już 11 Sobota Różańcowa. Część chwalebna Różańca Świętego z 15 minutowym rozważaniem tajemnicy pierwszej : Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
 
Piętnaście minut rozważaliśmy piątą tajemnicę bolesną, by uwielbiać Boga za największy wymiar Jego miłości, miłości i Krzyża.
 
Chcemy tym skutecznym lekarstwem jakim jest różaniec, upraszać z Maryją i przez Maryję - dla dzisiejszego świata tonącego w grzechu
 
zatrzymaliśmy się na kwadrans przy trzeciej tajemnicy bolesnej - cierpienie ukoronowania cierniem. Odnosiliśmy te cierpienia Jezusa do siebie, ilekroć grzesząc ciężko, wydawaliśmy Jezusa na wyszydzanie, okrutne cierpienie i śmierć
 
Proś Pana o wiarę ziarnka gorczycy
 
Wspólnota rozważa tajemnice różańcowe, coraz bardziej uświadamia sobie, jak wielka łaską obdarzył nas Bóg, że możemy wchodzić w tak piękną rzeczywistość relacji z Bogiem przez Maryję.
 
Na Kaplicówce trwa modlitwa
 
To Sanktuarium Św. Jana Sarkandra jest szczególnym miejscem dla wszystkich, którzy ukochali Maryję
 
Rozważając tajemnice radosne, a szczególnie Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni, jako że jest to czwarta tajemnica radosna, doświadczamy w tej tajemnicy owocu ofiary.
 
Nie może być nic piękniejszego w życiu chrześcijanina jak takie spotkanie. W tym świętym miejscu gromadzi nas Maryja,
 
To nie przypadek, że Maryja zaprosiła nas do przeżywania wakacji z Nią. Wie przecież, jak piękny to czas, ale wie, że to bardzo niebezpieczny dla tych, którzy biorą sobie urlop od Pana Boga.
 
Na Kaplicówce w Skoczowie po raz pierwszy podjęto modlitewną praktykę nabożeństwa 15 sobót, które zorganizowało Apostolstwo Dobrej Śmierci diecezji bielsko-żywieckiej, Różańcowy Ruch Pompejański oraz parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła ze Skoczowa.