kamera on-line

Łaskami słynące "Nabożeństwo 20 (15) Sobót Różańcowych" » Maryja prowadzi do dojrzałości chrześcijańskiej - 13.08.2016 - 8 sobota

 

Maryja prowadzi do dojrzałości chrześcijańskiej...

            To kolejna sobota z Maryją w ramach Nabożeństw 15 Sobót Zwycięskich. Jej czciciele gromadzą się w Sanktuarium św. Jana Sarkandra na Kaplicówce i od godziny dziewiątej uwielbiają Boga i Maryję modlitwami do Ducha Świętego. Rozważania tajemnic różańca u stóp Jezusa Eucharystycznego pomagają nam zbliżyć się do Boga, lepiej Go poznać i coraz bardziej kochać i wielbić za Jego Ofiarę, cierpienie niewyobrażalne, poniżenie i upokorzenie; przez rozważanie tajemnic bolesnych. To wielka łaska i dar, które otwierają nas na tę największą tajemnicę, która wysłużyła nam zbawienie i ogromną szansę na bycie dzieckiem Bożym przez udział w Sakramentach Świętych. To efekt  największej miłości i największej ofiary dla nas grzeszników.

            To naprawdę się zdarzyło, Bóg oddał za nas życie, by nas zbawić.

O godzinie dziewiątej przeżyliśmy spotkanie z Jezusem Eucharystycznym, który nas nakarmił Swoją Krwią i Swoim Ciałem. Eucharystię sprawował ks. M. Kubecki. Kapłan otworzył nasze serca na Współodkupicielkę ludzi, Maryję, która wskazuje drogę do Jezusa, prowadzi do Niego i wyprasza wszelkie łaski potrzebne do zbawienia.

            Bogu niech będą dzięki za ten święty czas nabożeństw pompejańskich, za kapłanów i organizatorów Zwycięskich Sobót z Maryją...

czcicielka Maryi Królowej

Kaplicówka, 13.08.2016 r.