kamera on-line

Królowo Różańca Świętego - módl się za nami!

 

Kierując myśli ku obecnym we wszystkich zakątkach świata miejscom szczególnej czci oddawanej Matce Bożej, Ojciec Święty Jan Paweł II napisał: “Można by mówić o swoistej geografii wiary i pobożności maryjnej, która obejmuje wszystkie miejsca szczególnego pielgrzymowania Ludu Bożego, który szuka spotkania z Bogarodzicą, aby w zasięgu matczynej obecności, Tej która uwierzyła znaleźć umocnienie swojej własnej wiary.” (Redemptoris Mater 28)

Duchem maryjnym natchniona jest też diecezja bielsko-żywiecka. Świadczą o tym liczne sanktuaria maryjne i kościoły poświęcone Matce Bożej.

Pragnę wyrazić radość z ożywienia pobożności maryjnej naszej diecezji inspiracją, która płynie z sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach - tą samą, jaka towarzyszyła papieżowi Janowi Pawłowi II kierującemu do wiernych List Apostolski o różańcu Rosarium Virginis Mariae.

Błogosławię temu dziełu.

 

statystyka