kamera on-line

O nas

 

Królowa Różańca Świętego z Pompejów – módl się za nami! 

Szerzenie kultu Matki Bożej Pompejańskiej przez Apostolstwo Dobrej Śmierci.

Pierwsze kroki

     Dniem w którym Apostolstwo Dobrej Śmierci z diecezji bielsko-żywieckiej zetknęło się z Królową Różańca Świętego, a tym samym z nowenną pompejańską, był 11 września 2002. Spotkanie w tym dniu zaowocowało w krótkim czasie odmawianiem nowenny pompejańskiej w samorządzie, wielu rodzinach diecezji bielsko-żywieckiej i daleko poza nią.

     Miesiąc później członkowie ADŚ w czasie pielgrzymki po Włoszech nawiedzili m.in. Sanktuarium w Pompejach. Trwanie na modlitwie przed cudownym obrazem Pompejańskiej Pani umocniło w nas przekonanie o mocy i sile modlitwy różańcowej w formie tej szczególnej nowenny. Stało się to również impulsem do szerzenia przez Apostolstwo na większą skalę tej formy modlitwy różańcowej.

      Ordynariusz ks. biskup Tadeusz Rakoczy pobłogosławił temu dziełu wyrażając radość z ożywienia pobożności maryjnej płynącej z sanktuarium z Pompejów.

Impuls nie do odparcia

     Niezwykłym zrządzeniem Bożej Opatrzności, dla nas, nowych czcicieli Pani Różańcowej z Pompejów, był moment, kiedy w październiku 2002 roku, Jan Paweł II zapowiedział Rok Różańca i uzupełnił go o tajemnice światła dotyczące publicznej działalności Jezusa. W Roku Różańca Papież jakby ogłosił wojnę ze złem. Wołał z mocą: “Oby ten mój apel nie popadł w zapomnienie nie wysłuchany!” I sam dał przykład modlitwy wytrwałej.

Oczy wielu milionów ludzi skierowały się wówczas na Dolinę Pompejańską, na Sanktuarium - Królowej Różańca Świętego. Sanktuarium wzniesione przez Bartolo Longo - Wielkiego Apostoła Różańca, którego w 1980 roku Ojciec Święty wyniósł go na ołtarze i wprowadził w poczet błogosławionych. Jego droga do świętości oparta była na natchnieniu, jakie usłyszał w głębi serca: “Kto szerzy różaniec, ten jest ocalony.”

W dwudziestym piątym roku swojego pontyfikatu Ojciec Święty Jan Paweł II powierzył list apostolski o różańcu “Rosarium Virginis Mariae”, czułym dłoniom Pani Różańcowej, korząc się w duchu przed Jej cudownym obrazem na placu św. Piotra w Rzymie.

Te niezwykle silne “znaki czasu” skłoniły nas do jeszcze większego wysiłku i zaangażowania na rzecz krzewienia i rozpowszechniania kultu Matki Bożej Pompejańskiej w formie nowenny na Jej Cześć odmawianej.

Działalność wydawnicza

       Wychodząc naprzeciw bardzo dużemu zainteresowaniu, nie tylko członków ADŚ, w nakładzie ponad 80 tys. egz. wydany został kolorowy folder w którym zamieszczona została Nowenna do Najświętszej Maryi Panny Różańcowej z Pompejów zw. ”Nowenną Pompejańską”.

Nakład prawie w całości został już wykorzystany poprzez dystrybucję w czasopismach religijnych: 20 tys. egz. w kwartalniku apostolstwa “Nadzieja i Życie” (kwartalnik dociera do wszystkich grup modlitewnych ADŚ w kraju i na wszystkie kontynenty świata), 11 tys. egz. w dodatku bielskim tygodnika “Gość Niedzielny”, 3 tys. w tygodnikach “Niedziela” i “Źródło” i innych gazetach religijnych. Foldery otrzymały prawie wszystkie nasze parafie związane z Apostolstwem.

Opublikowano szereg artykułów i wywiadów związanych z tematyką apostolstwa jak i Nowenną Pompejańską (Gość Niedzielny, Niedziela, Źródło, Głos Ziemi Cieszyńskiej, Nadzieja i Życie oraz w gazetkach parafialnych.

Niezwykły dar

     Na tradycyjnym spotkaniu opłatkowym ADŚ w 2008 roku, ks. biskup Tadeusz Rakoczy podarował naszej wspólnocie kopię cudownego obrazu Matki Bożej Pompejańskiej.

W dniu 1 czerwca 2008 r podczas uroczystej Mszy świętej odpustowej ku czci świętego Jana Sarkandra, nasz Ordynariusz poświęcił wcześniej podarowaną kopię obrazu. 0braz po poświęceniu został umieszczony w kaplicy św. Jana Sarkandra na wzgórzu Kaplicówka w Skoczowie, miejscu szczególnym, gdzie Namiestnik Chrystusa, nasz rodak papież Jan Paweł II w 1995 roku, wolał o ludzi sumienia.

Czuwania Pompejańskie

       W dniu 2 sierpnia 2008 roku zapoczątkowane zostało w kaplicy św. Jana Sarkandra w Skoczowie Nabożeństwo Pompejańskie. Czuwania Pompejańskie, odbywające się każdego 2 dnia miesiąca, trwać będą do 2 stycznia 2013 roku (54 miesiące). W czasie czuwań odmawiamy trzy części różańca św., modląc się w następujących intencjach:

intronizacji Chrystusa Króla na świecie,
Papieża, biskupów i kapłanów,
kanonizacji bł. Bartłomieja Longo,
beatyfikacji i kanonizacji sługi Bożego Jana Pawła II,
nowych powołań do służby Bożej,
odnowienia chrześcijaństwa w Europie,
świętości rodzin,
życia dla wszystkich poczętych dzieci,
osób powstających z nałogu alkoholizmu,
rozwoju Apostolstwa Dobrej Śmierci w kraju i na świecie,
rozpowszechniania Jerycha Różańcowego,
nawrócenia osób niewierzących,
powstrzymania kryzysu wiary i kryzysu gospodarczego na świecie,
własnych.

Prowadzona jest również “Księga Intencji”.

Czuwania kończy Apel Jasnogórski i Msza św. sprawowana w intencjach:

beatyfikacji i kanonizacji sługi Bożego Jana Pawła II,
kanonizacji bł. Bartolo Longo,
powierzonych w Nowennie Pompejańskiej.

Mimo zimowej aury, każdorazowo w nabożeństwie uczestniczy  7-10 księży i prawie 200 wiernych nie tylko z naszej diecezji, ale i z archidiecezji sąsiednich.

Rekolekcje pompejańskie

     Niezwykły charakter w naszej parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Skoczowie miały rekolekcje adwentowe. Wygłaszał je zasłużony kaznodzieja, profesor ojciec Stanisław Kałdun z zakonu dominikanów, wykładowca na Uniwersytecie kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest on autorem wielu książek m.in. o Matce Bożej Pompejańskiej. Jest też autorem książki “Nowenna do Najświętszej Maryi Panny Różańcowej z Pompei”. Treść owych nauk i modlitwa różańcowa, oplatająca rekolekcyjne dni łaski, będą owocowały umiłowaniem tej modlitwy w naszym życiu, w naszych rodzinach, a także przyczynią się do rozsławienia nowenny pompejańskiej na Kaplicówce, która już teraz cieszy się tak wielką popularnością

Rozwój kultu

      Królowa Różańca Świętego z Pompejów mocno wrosła nie tylko w diecezję Bielsko-Żywiecką, tworząc historię Jej kultu. Poprzez szeroką dystrybucję przez centralę Apostolstwa Dobrej Śmierci również w świecie (dostępne są foldery w j. ukraińskim). Wierni modlitwie różańcowej, inspirowani pouczeniami Najświętszej Panienki z Pompejów; jak modlić się, aby otrzymać potrzebne łaski, sprawiły, iż tysiące, a może setki tysięcy odpowiedziało na głos serca i rozpoczęło odprawianie 54 dniowego nabożeństwa zwanego “Nowenną Pompejańską”. Z Maryją i przez Maryję modlili się i modlą codziennie trzy, a nawet cztery części różańca świętego, nie tylko kiedy dotyka ich dramatyczna sytuacja, ale jako ludzie praktykujący miłość, w duchu modlitwy różańcowej błagają o łaski, o cuda, dla ludzi, którzy zatracili już sens życia.

       Wszędzie ludzie doznają wiele łask i cudów za przyczyną Królowej Różańca, a szczególnie przed cudownym obrazem, którego błogosławiony nazwał: “Narzędziem do realizacji jednego z największych zamierzeń Bożego miłosierdzia”. Ufni jesteśmy słowom Pani Różańcowej wypowiedziane w dniu 3 marca 1884: “Ktokolwiek pragnie uzyskać względy, powinien odprawić 3 nowenny różańcowe z prośbą i 3 nowenny różańcowe z podziękowaniem, a otrzyma wszystko. Tymi słowami Maryja dała początek nabożeństwu, które polega na odmawianiu codziennie trzech części różańca przez 54 dni, zwanemu “Nowenną nie do odparcia”.

      Jesteśmy stowarzyszeniem modlitewnym propagującym czynne miłosierdzie, dlatego chcemy zachęcić jak najwięcej osób do odmawiania różańca, odpowiadając na apel Ojca Świętego Jana Pawła II i wezwania Matki Bożej w czasie objawień w Gietrzwałdzie, Fatimie i w Pompejach.

Warto zainwestować czas w odprawianie tej nowenny, gdyż wszyscy, którzy odmawiali ją z ufnością, przekonali się, że jest rzeczywiście Nowenną nie do odparcia.

Skuteczne wypraszanie łask

      Potwierdzeniem celowości i skuteczności naszych działań na rzecz krzewienia tej szczególnej formy modlitwy różańcowej, nowenny pompejańskiej, są otrzymywane świadectwa osób, które obdarzone zostały szczególnymi łaskami. Kilka z tych świadectw przytaczamy na stronie świadectwa.

oprac.Lidia Greń-Wajdzik