kamera on-line

Homilie

 
 
Na naszych oczach i przy naszej bierności i bezradności fałszując pojęcie tolerancji żąda się od nas afirmacji dla zboczeńców, promuje się sodomię we wszystkich możliwych konfiguracjach, przedstawia się nam gender jako panaceum na wszystkie bolączki ludzkości, co prawda za tym wszystkim czuć piekielny swąd, ale przecież nie wypada Europejczykom wierzyć w piekło.
 
Owa noc po wszystkie czasy staje się punktem zwrotnym historii ludzkości.
 
I wydawało by się, że ta potężna hydra, że ta tyrania, tak okrutna, może nie dotknęła nas osobiście, choć może niekiedy dotknęła pośrednio: ich rodziny, rodziców, dziadków, sąsiadów, tych, którzy to wspominają, ale właśnie to zło, zostało pokonane.
 
Kiedy dziś Pan Jezus szuka kto da świadectwo o miłości wy trwacie na modlitwie. Tej nocy, a pewnie - nie tylko tej, choć bez słów, powtarzacie za Izajaszem "oto ja poślij mnie".
 
...inspiratorzy i założyciele tej pięknej wspólnoty Różańca pompejańskiego, który poprzez to sanktuarium na Kaplicówce szeroko promieniuje i przynosi dobre owoce, jakich doświadczamy...
 
– mimo katolickiego wychowania, uczęszczania do katolickiej szkoły, pod wpływem ogromnego antyklerykalizmu panoszącego się we Włoszech, wstąpił do sekty satanistycznej. Nawet sprawował w niej funkcję kapłana szatana. Wyśmiewał religię katolicką, kapłanów, wszelkie prawdy naszej wiary. Jednak dzięki przyjaźni z Vincentem Pope, który nie ustawał w próbach nawrócenia satanisty,...
 
Cieszę się, że mogę sprawować tę Najświętsza Ofiarę razem z Wami. Nie pokażą was w TV, nie napiszą o waszej modlitwie w opiniotwórczych gazetach lub czasopismach, ale .....
 
Zwieńczeniem naszej modlitwy jest przeżywana teraz Najświętsza Ofiara. Przeżywajmy te najświętsze misteria, wsłuchujmy się w słowo Boże i przeżywajmy Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa. Stając pod Chrystusowym krzyżem chciejmy przyjąć Bożą łaskę abyśmy byli zdolni naśladować patrona dzisiejszego dnia. Św. Atanazy biskup Aleksandrii,.....
 
Franciszek mówił, że Kościół trzeba chwalić. Franciszek dobrze wiedział, że aby kogoś, coś zmienić, to nie można nakrzyczeć, bo zamknie się w sobie, tylko że trzeba go chwalić.
 
WSPOMNIENIE NIEPOKALANEGO SERCA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
 
zapominanie choćby tego Pawłowego: „...jeśli... żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana"
 
Mamy orędowniczkę. Mamy wspomożycielkę Maryję.
 
W dzisiejszym świecie to dziwny sposób na spędzenie nocy.
 
Homilie wygłosił ks. Jan Henczel z parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Katowicach.
 
W dniu 2 stycznia 2010 r. w pierwszą sobotę miesiąca i nowego roku czciciele MB z Pompejów modlili się już po raz 18-ty
 
Kroki do Bożego błogosławieństwa