kamera on-line

Poezja

 
 
Nowe Pompeje
 
BĄDŹ POZDROWIONA KRÓLOWO RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO - NA SKOCZOWSKIEJ ZIEMI
 
Trzynaście lat temu Jan Paweł II, Tu na Kaplicówce z nami się modlił.