kamera on-line

Różaniec w nauczaniu papieży

 
 
Powszechnie wiadomo, że Biskupi Rzymu w swym nauczaniu w świetle Objawienia i Paradosis Ecclesiae zawsze starali się gorliwie rozwijać i pielęgnować pobożność wiernych i cześć dla Matki Bożej.
 
(Rosarium Virginis Mariae), który pod tchnieniem Ducha Bożego rozwinął się stopniowo w drugim tysiącleciu, to modlitwa umiłowana przez licznych świętych .....
 
...... jestem dzisiaj właśnie tu, w najważniejszym sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. Pozwala mi to bowiem dobitnie podkreślić, że pierwszym obowiązkiem misyjnym każdego z nas jest modlitwa.
 
Podążając śladem sługi Bożego Jana Pawła II, przybywam dzisiaj z pielgrzymką do Pompejów, by razem z wami oddać cześć Dziewicy Maryi, Królowej Różańca Świętego. .....
 
„Będziecie istotnie wiele cierpieć, ale łaska Boża będzie waszą mocą. Odmawiajcie codziennie różaniec, .....