kamera on-line

Różaniec w nauczaniu papieży » Benedykt XVI - Różaniec otwiera serce na Słowo

 

Pielgrzymka Benedykta XVI do sanktuarium Matki Bożej Różańcowej. Pompeje, 19 października 2008 r.

Benedykt XVI

Różaniec otwiera serce na Słowo

Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański»

Drodzy bracia i siostry!

Po uroczystej Mszy św. i tradycyjnej modlitwie do Matki Bożej z Pompejów jak w każdą niedzielę kierujemy spojrzenie ku Maryi i odmawiając «Anioł Pański», zawierzamy Jej najważniejsze intencje Kościoła i świata. W sposób szczególny modlimy się, aby Zwyczajne Zgromadzenie Synodu Biskupów, obradujące w Rzymie na temat: «Słowo Boże w życiu i misji Kościoła», przyniosło owoce w postaci autentycznej odnowy w każdej wspólnocie chrześcijańskiej. Inna specjalna intencja modlitwy wiąże się z obchodzonym dzisiaj Światowym Dniem Misyjnym, który w Roku św. Pawła zachęca nas do medytacji nad słynnymi słowami Apostoła Narodów: «Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!» (1 Kor 9, 16). Iluż wiernych i ile wspólnot w październiku, miesiącu misyjnym i różańcowym, ofiarowuje modlitwę różańcową za misjonarzy i w intencji ewangelizacji! Cieszę się zatem, że w tym dniu i z tej okazji jestem dzisiaj właśnie tu, w najważniejszym sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. Pozwala mi to bowiem dobitnie podkreślić, że pierwszym obowiązkiem misyjnym każdego z nas jest modlitwa. To właśnie modlitwa pozwala przygotować drogę Ewangelii; modlitwa otwiera serca na tajemnicę Boga i usposabia umysły do przyjęcia Jego słowa zbawienia.

Towarzyszy nam w tym dniu jeszcze inna szczęśliwa okoliczność: właśnie dzisiaj w Lisieux odbywa się beatyfikacja Ludwika Martina i Zélie Guérin, rodziców św. Teresy od Dzieciątka Jezus, którą Pius XI ogłosił patronką misji. Ci nowi błogosławieni poprzez modlitwę i świadectwo ewangeliczne uczestniczyli i towarzyszyli w drodze córce, którą Pan powołał, by oddała Mu się na wyłączną służbę w murach Karmelu. Tam, w ukryciu klauzury, św. Teresa zrealizowała swoje powołanie: «W sercu Kościoła, mojej matki, będę miłością» (Manuscrits autobiographiques, Lisieux 1957, 229). Myśląc o beatyfikacji małżonków Martin, gorąco pragnę przedstawić jeszcze jedną leżącą mi na sercu intencję: rodzinę, która odgrywa podstawową rolę w wychowaniu dzieci w duchu uniwersalności, otwartości i odpowiedzialności za świat i jego problemy, a także w kształtowaniu powołań do życia misyjnego. Dlatego niejako podejmując duchowo pielgrzymkę, którą liczne rodziny odbyły miesiąc temu do tego sanktuarium, i z myślą o VI Światowym Spotkaniu Rodzin, zaplanowanym na styczeń 2009 r., prośmy Matkę Bożą z Pompejów o macierzyńską opiekę nad wszystkimi rodzinami świata.