kamera on-line

Homilie » 2.01.2010 - homilia ks. Wojciecha Tyczyńskiego

 


Kaplicówka - 2 styczeń 2010 r.

W dniu 2 stycznia 2010 r. czciciele MB z Pompejów modlili się już po raz 18-ty. Tradycyjnie o godz. 17.oo członkowie Apostolstwa Trzeźwej Rodziny odmawiali tajemnice światła i kolędowali. O godz. 19.oo przed Najświętszym Sakramentem odmówiono pozostałe trzy części różańca: tajemnice radosne prowadziła młodzież  Parafii Matki Bożej Różańcowej ze Skoczowa, tajemnice bolesne członkowie ADŚ z Parafii NMP Matki Miłości i Sprawiedliwości Społecznej z Zaborza, a tajemnice chwalebne członkowie Chóru Laudate Dominum Parafii św. Ap. Piotra i Pawła ze Skoczowa.

O godz. 21.oo Najświętszą Eucharystię koncelebrowało trzech kapłanów: ks. prałat Alojzy Zuber, ks. kanonik Marian Kubecki i o. Konkordiusz Świerczyński - franciszkanin z Górek W. Homilie wygłosił ks. Wojciech Tyczyński. (treść poniżej)
KCh.

Kazanie ks.Wojciecha Tyczyńskiego w I – szą sobotę miesiąca na Kaplicówce w Skoczowie w dniu  2 stycznia 2010 roku.

Ludzie współcześni odchodzą od Boga. Pod pozorami wolności kryje się bardzo często samowola i nieodpowiedzialność. Tak zwana życiowa zaradność niejednokrotnie zasłania rozmaite oszustwa, jest maską dla kradzieży i  kłamstwa. Tolerancja stanowi parawan dla bezkarnego szerzenia się dewiacji, niszczących życie rodzinne i społeczne.
Odsunięcie Boga na margines życia, lekceważenie wartości jakie przynosi Dekalog, jak i Ewangelia, boleśnie uwidacznia się w życiu społeczeństwa.
Maryja dobrze wie, że człowiek, który żyje tak, jakby Boga nie było, staje się łatwym łupem diabła – nieprzyjaciela natury ludzkiej.
Dlatego też widząc tragiczną sytuację tak wielu ludzi naszego wieku przychodzi przygarnąć wszystkich do swego matczynego Serca, abyśmy nie dali się oszukać podstępom złego ducha.
Serce Maryi nigdy nie zostało zdobyte przez szatana. Maryja, która od pierwszej chwili swego istnienia, została zachowana od grzechu pierworodnego, pozostała wolna od grzechu także przez resztę swego życia.
Sługa Boży Jan Paweł II tak wołał:
”O Serce Niepokalane ! Pomóż przezwyciężyć grozę zła, która tak łatwo zakorzenia się w sercach ludzi współczesnych. Zła – które w swych niewymiernych skutkach ciąży już nad naszą współczesnością i zdaje się zamykać drogi ku przyszłości !
Od głodu i wojny, wybaw nas!
Od wojny atomowej, od nieobliczalnego samozniszczenia, od wszelkiej wojny, wybaw nas!”
Maryja wzywa i ciebie i mnie, wzywa każde swoje dziecko. Pragnie, abyśmy wszyscy się Jej poświęcili. Poświęcić się, to znaczy ofiarować się komuś zupełnie. Oddać swoją pracę, czas, zdolności, siły i zdrowie do dyspozycji Niepokalanej Matki. Przez dobrowolny akt oddania siebie Maryi czynimy się pełniej, własnością Boga. Maryja prosi każdego z nas, abyśmy codziennie składali Bogu przez Jej Niepokalane  Serce swoje trudy życia, ofiarę pracy, zmęczenia, cierpienia i modlitwy w duchu zadośćuczynienia za grzechy świata.
Maryja także prosi , abyśmy w każdą pierwszą sobotą miesiąca przystępowali do Komunii świętej z wyraźną intencją wynagrodzenia Jej Sercu za wszystkie bluźnierstwa i zniewagi.
Warunki odprawiania nabożeństwa pierwszych pięciu sobót miesiąca:
1. Spowiedź w intencji wynagradzającej w pierwszą sobotę miesiąca
( lub kilka dni przed lub po).
2. Komunia Święta w pierwszą sobotę miesiąca-również w intencji zadośćuczynienia.
3. Różaniec wynagradzający w pierwszą sobotę miesiąca
4. Piętnastominutowe rozważanie nad tajemnicami różańcowymi w pierwszą sobotę miesiąca.
Nabożeństwo pierwszych sobót może zmienić bieg historii – zażegnać wojny, utrwalić pokój, utwierdzić w świecie Boży ład.
Pan Jezus powiedział Siostrze Łucji:
„Proś i proś ponownie o zatwierdzenie Komunii wynagradzającej w pierwsze soboty.
Nadchodzi czas, kiedy gniew mej sprawiedliwości, ukarze przestępstwa różnych narodów. Niektóre z nich zostaną nawet unicestwione. W końcu ciężar mej sprawiedliwości spadnie dotkliwie na tych, którzy chcą zniszczyć moje królowanie w ludzkich duszach. „
Dlatego weź do ręki różaniec.
Kochajmy różaniec, jak Maryja kocha nas, a w nas Jezusa.
Niech ten różaniec będzie zapłatą za łzy wylane nad nami przez Maryję.
– Weź do ręki różaniec i razem z Maryją proś Jezusa za tymi, których drogi życiowe się pokrzyżowały, a człowiek zagubił się na tej ziemskiej drodze.
– Weź do ręki różaniec, bo tak bardzo prosi cię twoja z najlepszych Matek – Matka Boża.
– Weź do ręki różaniec, bo Ona prosiła przez łzy dzieci z Fatimy aby odmawiały różaniec:
– By uchronić świat przed nieszczęściami, wojnami, złem.
– By otrzeć łzy nieszczęśliwym.
– By odmienić świat na lepszy.
– By odmienić oblicze ludzkiej twarzy i znaleźć Jezusa Odkupiciela w ludzkiej nędzy.
„ Pan uwolni Jakuba, wybawi go z ręki silniejszego od niego. Przyjdą i będą wykrzykiwać radośnie na wyżynie Syjonu, i rozradują się błogosławieństwem Pana”. (Jr 31, 11-12).
W Częstochowie na Jasnej Górze codziennie na APELU, Przeor Jasnej Góry odmawia trzy Zdrowaś Mario za Ojczyznę która jest śmiertelnie zagrożona. Za świat który usuwa Krzyż Zbawiciela z życia ludzkiego.
I my tutaj, jak na Syjonie, na Górze - Kaplicówce gdzie całował tę ziemię Świętą - Sługa Boży Jan Paweł II, modlimy się Różańcem Pompejańskim o pokój, radość, zdrowie w sercach zakochanych w Bogu i Jego Matce.  Amen.