kamera on-line

Łaskami słynące "Nabożeństwo 20 (15) Sobót Różańcowych" » Skąd się bierze taka wiara ? - 8.08.2015 - 12 sobota

 

Skąd się bierze taka wiara ?

Wzgórze Kaplicówka, a na nim Sanktuarium Św. Sarkandra, w którym pielgrzymi spotykają się już 12 raz w ramach Nabożeństw 20 sobót Zwycięskich. O godzinie 8.00 rozpoczynamy modlitwą do Ducha Świętego, a później rozważamy tajemnice bolesne. Tajemnicę biczowania rozważamy przez głębsze refleksyjne przeżywanie tej okrutnej , poniżającej naszego Pana męczarni i okrucieństwa w stosowaniu tortur i znęcania się nad najbardziej niewinnym Człowiekiem-Bogiem. Jeszcze raz przeżyliśmy niesamowity wstrząs a zarazem uświadomiło to w nas wyobraźnię za jak wielką cenę zostaliśmy odkupieni. Jedyne pragnienie, to żebyśmy tego cierpienia Jezusa nie zmarnowali. Przez to odkupieńcze cierpienie możemy ciągle wracać do Boga i prosić o nawrócenie grzeszników. Wzruszający był przykład podczas rozważań , jak Bóg wysłuchał modlącej się córki o nawrócenie ojca. Bóg wysłuchał modlitwy różańcowej i stał się cud uzdrowienia ojca.  Jezu, dziękuję Ci za to, że wysłuchujesz naszych modlitw.  Maryjo, dziękuję Ci za dar modlitwy różańcowej, która łączy nas tutaj zebranych pielgrzymów i umacnia w wierze.

O godzinie 9.00 uczestniczyliśmy w Eucharystii, której przewodniczył ks. Antoni  Dewor.  Ubogaceni słowem Bożym i homilią uświadomiliśmy sobie, że wiara; mówił kapłan; bierze się ze słuchania słowa Bożego i rodzi się z doświadczenia  Boga w naszym życiu na modlitwie i dziękczynieniu. Wtedy Bóg wkracza w nasze życie i kieruje nim; kontynuował kapłan; a to rodzi zaufanie do Boga i czyni człowieka wierzącym, daje wzrost jako owoc naszej wiary. Jezus umocnił nas chlebem Eucharystycznym i nasze serca doznały łaski miłości miłosiernej, którą daje tylko Bóg.  Jezu ufamy Tobie i dziękujemy za te Nabożeństwa. Błogosław kapłanom i organizatorom tych Nabożeństw.

Pielgrzym

Kaplicówka 08.08.2015