kamera on-line

Łaskami słynące "Nabożeństwo 20 (15) Sobót Różańcowych" » Zaufaj Bogu ! - 4.08.2012 - 6 sobota

 

 Zaufaj Bogu !

Szósta sobota z Maryją, w Sanktuarium na Kaplicówce, to ogromna łaska dla czcicieli Maryi. Tym razem jest to równocześnie Pierwsza Sobota miesiąca - Sobota wynagradzająca. To głębokie przeżycie połączone z zadośćuczynieniem za grzechy popełnione  przeciwko Niepokalanemu sercu Maryi. Wspólnota rozważa  tajemnice różańcowe, coraz bardziej uświadamia sobie, jak wielka  łaską obdarzył nas Bóg, że możemy wchodzić w tak piękną rzeczywistość relacji z Bogiem przez Maryję.
Przede wszystkim to ogromna radość, że możemy być na adoracji Jezusa Eucharystycznego i u Jego stóp modlić się. Z wielką ufnością ofiarujemy Bogu nasze serca. Podczas Eucharystii karmimy swoje dusze Słowem Bożym. 
Kapłan w homilii otwiera nas na łaskę wiary, na jej wartość w życiu człowieka oraz uświadamia nas czym jest wiara. Jeżeli wierzysz, to ufasz temu, któremu wierzysz  mówił w homilii  ks. Wojciech Tyczyński. Bóg jest miłością, więc ufasz  Miłości, która otacza cię jak swoje pisklęta, o które się troszczymy bardziej niż ktokolwiek na świecie, kontynuował kapłan. 
Uwierzyliśmy tej Miłości i ufni pragniemy  tę miłość dawać innym. To są owoce naszych modlitw i naszego pielgrzymowania. Jezu dziękuję Ci za tę świętą sobotę z Maryją na Kaplicówce.
 
Skoczów Kaplicówka, 4 sierpnia 2012 Pielgrzym