kamera on-line

Łaskami słynące "Nabożeństwo 20 (15) Sobót Różańcowych" » Woń Różańca dla Maryi … - 12 sobota - 10.08.2013

 

Woń Różańca dla Maryi …

 Tam, gdzie jest Bóg, jest nasza przyszłość.

To kolejne ( 12. spotkanie ) w ramach nabożeństw, 20. Sobót z Maryją, w Sanktuarium św. Jana Sarkandra, na Kaplicówce.

    Rozważania Tajemnic Bolesnych, ze szczególnym rozważaniem Tajemnicy biczowania Pana Jezusa, wprowadziły nas w głębokie przeżycie religijne tych dramatycznych wydarzeń w życiu Jezusa. To wielkie upokorzenie godności Jezusa, to biczowanie Miłości, prawdy i sprawiedliwości.

Prosiliśmy Jezusa, by bronił w nas naszej godności, byśmy umieli żyć godnie, bronić prawdy i iść zawsze tą drogą, którą nam ukazał Jezus.

   O godzinie dziewiątej przeżyliśmy święte spotkanie z Jezusem w Eucharystii, którą sprawował ks. Stanisław Lipowski z parafii pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła ze Skoczowa.

Słowo Boże i homilia ukazały nam wartość i potęgę wiary. Kapłan zwrócił uwagę na rozwój chrześcijanina, mówiąc, że my ciągle się udoskonalamy poprzez różnorodne praktyki religijne. Warto patrzeć na naszych patronów i świętych. Ukazał świętość św. Wawrzyńca. To wzór potęgi miłości, którą ukochał Boga i człowieka; był opiekunem ubogich chorych. To stanowiło dla niego największe bogactwo Kościoła. Jego okrutna męczeńska śmierć ukazała nam potęgę wiary i odwagę dawania świadectwa swojej chrześcijańskiej tożsamości.

   Kapłan oddał nas w opiekę św. Wawrzyńca, prosząc, by dodawał nam sił, byśmy w swojej wierze wytrwali do końca.

Boże, błogosław Kapłanowi, który sprawował Mszę św. I obdarz łaskami pielgrzymów, którzy uczestniczyli w tym nabożeństwie.

wierna czcicielka

10. 08. 2013 r.