kamera on-line

Łaskami słynące "Nabożeństwo 20 (15) Sobót Różańcowych" » Kto się wywyższa, będzie poniżony - 20.08.2016 - 9 sobota

 

„Kto się wywyższa, będzie poniżony.” ( Mt 23 )

            Wartość czasu mierzy się miłością i ofiarą. Czciciele Maryi kochają Ją i w ramach 15 Sobót Zwycięskich przybywają na niezwykłe spotkanie do Sanktuarium św. Jana Sarkandra na Kaplicówkę w Skoczowie.

Ta, czasem nieliczna, grupa czcicieli pokochała tak mocno swoją Królową, że pragnie od samych godzin porannych biec do Niej na spotkanie, by wielbić Boga za cud Jej obecności na sarkandrowskim świętym wzgórzu.

Jak paciorki różańca przesuwają się chwile z Maryją, która prowadzi do Jezusa.

            Odmawianie Różańca Świętego, jego bolesnych tajemnic, ciągle ukazuje wartość cierpienia, siłę odwagi i mężnej postawy, która ma być świadectwem naszej przynależności do Jezusa.

Uczy nas tego Maryja swoją pokorą i pełnym zawierzeniem Bogu. To przygotowuje nas na bardziej świadome spotkanie z Jezusem Eucharystycznym, którego ciągle szukamy, pragniemy być bliżej Jego Serca.

            O godzinie dziewiątej rozpoczyna się Eucharystia, której przewodniczy ks. M. Kubecki. Pięknie ukazuje w swoim słowie Jezusa, Jego naukę. Uświadamia, że Jego miłość to służenie innym. Zwraca uwagę na naszą postawę. Stawia pytanie, czy idziemy tą drogą, którą wskazuje Chrystus.

W naszej postawie nie może być nic na pokaz, bo Jezus widzi nasze serca.

Jezus też wskazał nam Ojca, który jest jedynym Ojcem wszystkich dzieci. Jego trzeba słuchać i wielbić, by z Nim przebywać w wieczności.

            Niech Bóg błogosławi kapłanom, wszystkim czcicielom Maryi oraz organizatorom i pielgrzymom.

uczestniczka i  czcicielka Maryi

Kaplicówka, 20.08.2016