kamera on-line

Łaskami słynące "Nabożeństwo 20 (15) Sobót Różańcowych" » Zwycięska Pani królowa różańca Świętego - 20 sobota - 3.10.2015

 

Zwycięska Pani królowa różańca Świętego

Wyrażam Ci Maryjo wielkie dziękczynienie za 20 sobót, które przeżywaliśmy z Tobą w maleńkim sanktuarium św. Jana Sarkandra na skoczowskim wzgórzu Kaplicówka. To miejsce jest przepełnione obecnością św. Jana Sarkandra i św. Jana Pawła II. Maryja zapragnęła, by to miejsce nie było puste i zaprosiła swoich czcicieli na modlitwę różańcową, która uświęca i przemienia nasze życie. Dzisiaj czas refleksji i podziękowań za te święte spotkania z Matką Bożą. Maryja zawsze czymś nas obdarowuje, pomaga odkryć kolejną tajemnicę naszego życia, poucza, daje natchnienie, rodzi w naszych sercach Jezusa. To spotkanie z Maryją na zakończenie nabożeństw 20 sobót pozostawi w naszych sercach niezatarty ślad. Nie tylko łzy wzruszenia, radość z przybyłych pielgrzymów, ale odkrycie kolejnej tajemnicy naszego życia, którym było przesłanie kapłana Roberta z Gliwic, który przewodniczył Mszy św. Ta Msza św. była sprawowana w intencji wynagradzającej za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi. Ta Pierwsza Sobota miesiąca października była zarazem ostatnią z cyklu Nabożeństw 20 sobót. Ks. Robert uświadomił nam , że nie ma w życiu piękniejszego czasu, jak czas spędzony z Bogiem na Uczcie Eucharystycznej. Ukazał nam sens pielgrzymowania chrześcijanin, który szuka Boga i winien być ciągle w drodze, nie ustawać, szukać, przedzierać się przez trudności życia. Jeśli zatrzymamy się w miejscu, możemy stracić z oczu drogę, która prowadzi do Boga. Ukazał też drogę, jaką podążała Maryja, drogę zawierzenia i posłuszeństwa. Po ludzku patrząc wydawałoby się – przegrała. Piękna, młoda Żydówka rodzi swoje dziecko w stajni, trudzi się w codziennym życiu pełna troski o wychowanie Jezusa, na koniec zabijają jej ukochane Dziecko. Maryja jednak nie rozpacza, jest posłuszna Bogu i zwycięża tym posłuszeństwem – otrzymuje wieniec chwały w niebie. Maryja uwierzyła, a resztą uczynił Bóg.

Maryjo naucz nas posłuszeństwa, które prowadzi do Nieba.

Pielgrzym

Kaplicówka, 3,10.2015