kamera on-line

Łaskami słynące "Nabożeństwo 20 (15) Sobót Różańcowych" » Święty czas - święte miejsce 14 sobota - 29.09.2012

 

 Święty czas - święte miejsce 

 
Każde spotkanie z Bogiem to święty dar czasu i miejsca. Tym miejscem to Sanktuarium Św. Sarkandra, a tym świętym czasem to 14 sobota z Maryją w ramach sobotnich nabożeństw 15 sobót. Każda z tych sobót to nowe odkrycie Boga w Trójcy Świętej Jedynego.
Rozważanie III części różańca to pragnienie Zmartwychwstania w nas Jezusa. 15 minutowe rozważanie tajemnicy Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny pobudziło w nas głębokie refleksje i ogromną radość, że mamy naszą Niebieską Orędowniczkę w niebie, która swój czas na ziemi poświęciła dla swoich dzieci i rodzącego się Kościoła. Jej życie było jedną wielką tęsknotą za Bogiem. Bardzo wzruszyły mnie słowa: „ wyobraź sobie, że widzisz Najświętszą Maryję Pannę po krótkim śnie śmierci, z duszą i z uwielbionym ciałem unoszoną przez aniołów do nieba.” Ale ten dzień zapisał się też w naszej pamięci i w sercu aniołami Archaniołami: Gabrielem, Michałem i Rafałem. To nie przypadek, że obrali sobie tym razem dzień Maryjny, żeby z nami na „Kaplicówce” wielbić Boga i swoją i naszą Królową Maryję.
Tak przygotowane serca przez Maryję i Archaniołów wielbiły Boga w Eucharystii, którą sprawował Ks. Marek. Piękne przesłanie Bożego Słowa : „Ujrzycie otwarte niebo, a także aniołów Bożych, którzy będą wstępowali i zstępowali na Syna Człowieczego„ J 1, 47-51.
Boże, niech świadectwo naszego życia wyda dobre owoce.
Niech dar czasu będzie uświęceniem naszego życia podczas uczestnictwa w nabożeństwach 15 sobót.
uczestniczka Maria
29.09.2012 r.