kamera on-line

Łaskami słynące "Nabożeństwo 20 (15) Sobót Różańcowych" » Bóg darzy miłością każdego człowieka - 17 sobota - 12.09.2015

 

 Bóg darzy miłością każdego człowieka

17-ta sobota z Maryją na Kaplicówce. O godz. 8.00 rozpoczynamy uwielbianie Boga modlitwą do Ducha Świętego, by lepiej przygotować nasze serca do modlitwy różańcowej. Rozważanie tajemnic chwalebnych to doświadczanie Jezusa Zwycięzcy. W tajemnicach podążamy za Nim coraz bardziej świadomie, że prowadzi nas Maryja, bo to Ona napełniona Duchem Świętym wskazuje na Jezusa. W rozważaniu tajemnicy o zesłaniu Ducha Świętego Jezus posyła Maryję, Niewiastę, Oblubienicę Ducha Świętego, która pomaga biednemu człowiekowi, uczy modlitwy i potrafi wyprosić łaskę nawrócenia, tak jak w rozważaniu o kapłanie który trafił do chorej kobiety, której nie miał kto ( miała niewierzącego męża ) zaprosić kapłana. Była to prawdziwa historia, że można pomylić numer mieszkania , by trafić tam , gdzie tak bardzo potrzebny jest Bóg. O godz.9.00 pod przewodnictwem ks. Wojciecha odbyła się Eucharystia. Kapłan ukazał nam jak wielką miłością darzy nas Bóg. Nie tylko nam siebie ofiaruje, ale daje nam Maryję, kontynuował, bo Ona spełnia ogromną rolę w naszym duchowym życiu. Kapłan dał przykład św. Faustyny, która pomimo ,że miała tak bliski kontakt z Jezusem, z którym rozmawiała i On wypełniał jej serce, to miała ogromne pragnienie bycia z Maryją i Maryja objawiała się św. Faustynie. Z tego dla nas wniosek, kontynuował kapłan, że nasze życie duchowe jest spragnione kontaktu z Bożą Matką , bo to Ona ciągle prowadzi do Jezusa i rodzi Go w naszych sercach. Nasze serca znowu bogatsze o takie doświadczenia duchowe otwarły się na Maryję, by przygotowała nasze serca na spotkanie z Jezusem w Eucharystii, użyczyła swojego serca, by zrodził się w nas Jezus. Maryjo, zostań z nami i uwielbiaj Jezusa w naszych sercach. Duchu Święty ucz nas kochać Twoją miłością. Niech Bóg błogosławi uczestnikom tych Nabożeństw, Kapłanom i organizatorom.

Kaplicówka, 12.09.2015