kamera on-line

Łaskami słynące "Nabożeństwo 20 (15) Sobót Różańcowych" » Różaniec pomoże odzyskać ci ... 2 sobota - 30.05.2015

 

Różaniec pomoże odzyskać Ci wolność …

To już DRUGA SOBOTA ZWYCIĘSKA w ramach Nabożeństw 20 Sobót.

             O godzinie ósmej gorliwi czciciele modlitwy różańcowej przybyli do Sanktuarium św. Jana Sarkandra, by modlić się do naszej Ukochanej Mateńki. Po odmówionych modlitwach do Ducha Świętego rozpoczęliśmy Różaniec, medytując tajemnice radosne. Tajemnicę Nawiedzenia rozważaliśmy poprzez głębszą refleksję, patrząc na dobroć i miłość Maryi, która niesie Jezusa Elżbiecie, by towarzyszyć i pomagać na czas oczekiwania na urodzenie św. Jana.

Miłość Maryi i Jej troskę dostrzegliśmy w usłyszanym opowiadaniu o tym, jak modlitwa różańcowa ocaliła pewnych robotników.

Można stwierdzić, że modlitwa na różańcu to najpiękniejszy podarunek z nieba, ofiarowany dla ratowania ludzi.

Maryjo, spraw, żebyśmy umieli z takiego daru korzystać i dzielić się nim z innymi.

O godzinie dziewiątej rozpoczęła się Eucharystia, którą sprawował ks. Wojciech Tyczyński. Ubogaceni Słowem Bożym i homilią, przygotowaliśmy nasze serca na spotkanie z Bogiem. Kapłan ukazał Maryję zakochaną w Bogu, która wielbiła Go i pozostawiła nam najpiękniejszy hymn uwielbienia – Magnificat.

Niech Bóg będzie uwielbiony na każdym naszym sobotnim spotkaniu z Maryją i w każdym momencie naszego życia.

Boże, błogosław kapłanowi Wojciechowi, organizatorom i uczestnikom …

30 maja  2015 r.    Kaplicówka      Skoczów