kamera on-line

Łaskami słynące "Nabożeństwo 20 (15) Sobót Różańcowych" » „ Nie bój się, Maryjo…” - 24.05.2014 - 1 sobota

 

„ Nie bój się, Maryjo…”

Od dnia 24 maja rozpoczynamy Nabożeństwo 20 Sobót Różańcowych.. Zawierzamy na modlitwie grzeszników całego świata, prosząc o pokój między narodami oraz o ochronę wartości chrześcijańskich.

O godzinie ósmej, po wezwaniach do Ducha Świętego, rozważamy tajemnicę Wcielenia Syna Bożego, a potem odmawiamy część radosną Różańca Świętego. Podczas kilkuminutowego rozważania tajemnicy Wcielenia doznajemy łaski poznania wartości modlitwy różańcowej. Przykład z rozważań dotyczył ustawodawstwa w Irlandii, które dzięki modlitwie różańcowej jednego z polityków, którego wcześniej wyśmiewano, ochroniło kraj przed zdeprawowaniem wartości chrześcijańskich. Dla nas jest to ważne świadectwo, które wyzwala chęć walki o wartości dla nas najważniejsze… W domu, podczas codziennych zajęć, nie ma czasu na takie refleksje. A tutaj, w tym uświęconym miejscu, w towarzystwie Maryi i świętych, nasze serca otwiera Duch Święty napraw dę, na rzeczywistość tego świata i dokonuje się w nas nowa formacja, nowe patrzenie. Stajemy się bardziej świadomymi chrześcijanami.

O godzinie dziewiątej rozpoczęła się Msza święta, której przewodniczył proboszcz ks. prałat Alojzy Zuber parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Skoczowie.

Słowo Boże otwarło nasze serca na działanie Ducha Świętego i przygotowało na spotkanie z Jezusem.

Chwała Panu za ten sobotni poranek z Maryją. Wyrażam wdzięczność kapłanowi i organizatorom za przygotowanie tego nabożeństwa.

uczestnik, pielgrzym

24 maja  2014  Kaplicówka