kamera on-line

Łaskami słynące "Nabożeństwo 20 (15) Sobót Różańcowych" » Pierwsza sobota miesiąca z Maryją - 7 sobota - 6.07.2013

 

 PIERWSZA SOBOTA Z MARYJĄ W SANKTUARIUM ŚW. SARKANDRA NA KAPLICÓWCE W SKOCZOWIE.

                To piękny dar czasu, jaki Bóg daje tym, którzy kochają Maryję. To już siódma sobota z cyklu nabożeństw 7-u sobót. Tym razem to była pierwsza sobota. Fatimska Pani zapragnęła by Jej dzieci przez odprawianie pierwszych sobót osiągnęły największy skarb, którym jest Niebo, życie z Bogiem i ze świętymi. Rodzina Pompejańska gromadzi się właśnie w tej intencji na modlitwie różańcowej w tym „ maleńkim Sanktuarium” na Kaplicówce. Już od 8.15 rozpoczęliśmy to nabożeństwo wezwaniem Ducha Św. i 15 minutowym rozważaniem tajemnicy Chrztu Pańskiego. Ta tajemnica tak bardzo poruszyła nasze serca i uświadomiła nam prawdę, że im więcej rozumiemy, tym bardziej kochamy. Chrzest Jezusa - to przeogromna tajemnica miłości Boga do ludzi. Początek swej działalności rozpoczął od tej tajemnicy, która zaraz po urodzeniu czyni nas dziećmi bożymi. Mamy założoną „boską kartotekę”.

                Otrzymujemy „białą szatę” – czyli pełne wyposażenie, które otwiera nam bramy nieba. Co zrobić z tą świętą białą szatą, czym będą wypełniać moją kartotekę, założoną na moje imię, które w dniu chrztu jest już odnotowane w niebie i boską pieczęcią odbite na naszym sercu. Już nigdy, nikt tej pieczęci nie jest w stanie zetrzeć. Tak Bóg zatroszczył się o nas i poprzez serce Maryi, poprzez modlitwę różańcową, poprzez głębokie rozważania tym razem pierwszej Tajemnicy Światła, ciągle przypomina nam kim jesteśmy i za jaką cenę zostaliśmy odkupieni.

                Chrzest Pana Jezusa zmazał w nas grzech pierworodny, bo już wtedy w rzece Jordan zanurzał nas i oczyszczał nasze grzeszne ciało. To cud, to ogromna miłość. Ten, który był bez grzechu, stał się dla nas grzechem, by z nami współuczestniczyć w naszym zbawieniu. Bóg daje nam się ciągle poznawać, ale i przez to poznajemy siebie i nasze przeznaczenie, którym jest niebo. Mój chrzest, to najpiękniejszy i najważniejszy dzień życia.

                Gdyby nie te soboty, nie te nabożeństwa może nigdy nie doszłabym do takich rozważań, do takiego poznania. A przecież im więcej poznania, tym więcej miłości. Boże jesteś wielki. Dałeś nam swoją Matkę, byśmy nie utracili swojego dziecięctwa, które otrzymaliśmy na Chrzcie św. W takiej atmosferze ubogaceni modlitwą różańcową, przeżyliśmy spotkanie z Jezusem w Eucharystii, którą sprawował ks. Wojciech Tyczyński.

                Intencją tej mszy św. była związana z pierwszą sobotą wynagradzającą za wszystkie grzechy popełnione przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi. Przez jej Niepokalane Serce zrodził się w nas Jej Syn, którego przyjęliśmy do naszych serc w komunii wynagradzającej, w ramach nabożeństw pierwszych sobót miesiąca.

                To prawdziwie święty, Boży czas, który wyzwala tęsknotę za Bogiem i pragnienie bycia z naszą Królową Różańca Świętego. Chwała Panu za wielkie rzeczy, które czyni w naszych sercach.

Dziękuję Kapłanowi i Organizatorom tych spotkań z Maryją.

Pielgrzym

6.07.2013