kamera on-line

Łaskami słynące "Nabożeństwo 20 (15) Sobót Różańcowych" » Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni - 16.07.2016 - 4 sobota

 

Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

16 lipca – czwarta sobota różańcowa. Spotkanie modlitewne rozpoczęła Koronka do Ducha św.

W ten sposób zaprosiliśmy Ducha św. by był obecny w naszej modlitwie. Następnie odmówiliśmy część radosną różańca świętego. Kontemplowaliśmy wydarzenia biblijne z najwcześniejszego etapu życia Pana Jezusa, a w sposób szczególny rozważaliśmy tajemnice czwartą – OFIAROWANIE PANA JEZUSA W ŚWIĄTYNI. Maryja przyniosła do świątyni Jezusa, by ofiarować Bogu swój największy skarb – swojego Syna. Proroctwo Symeona zraniło jej serce mieczem boleści, a mimo to Maryja wiernie mówi Bogu – niech się stanie Twoja wola. Rozważania różańcowe doprowadziły nas do najważniejszego momentu tego poranka, do Eucharystii. Czytana dziś Ewangelia przypomina nam następujące zdarzenie: ktoś informuje Jezusa „oto Twoja Matka i Twoi bracia przyszli do Ciebie”. Jezus pyta: „któż są moimi braćmi?” i daje odpowiedź, że braćmi i siostrami są wszyscy ci, którzy żyją według Słowa Bożego. W homilii ks. Marian Kubecki przybliżył nam historię Góry Karmel i szkaplerza św. Góra ta wznosi się nad Palestyną. Upodobali ją sobie pustelnicy. Drążyli w niej jamy na mieszkania i tam trwali na modlitwie. Jednemu z nich objawiła się Maryja. Mnich nazwiskiem Stock otrzymał od niej szkaplerz. Noszenie szkaplerza to powierzenie się Matce Bożej. Przez wieki zmieniał się wygląd szkaplerza, ale nie zmieniała się jego istota. Początkowo był to płaszcz, peleryna, później dwa kawałki materiału połączone tasiemkami, wreszcie medalik. Kochaj i rób co chcesz – mówił św. Augustyn. Rozliczani będziemy z miłości i wykorzystania czasu dla miłości. Jeśli powierzymy się Matce Bożej, ona nam w tym pomoże.

pielgrzym