kamera on-line

Łaskami słynące "Nabożeństwo 20 (15) Sobót Różańcowych" » Nabożeństwo 15 sobót po raz pierwszy w Skoczowie - Niedziela nr 29 z 15.07.2012