kamera on-line

Łaskami słynące "Nabożeństwo 20 (15) Sobót Różańcowych" » Módl się i pracuj ... 8 sobota - 11.07.2015 r.

 

Módl się i pracuj

Ósma sobota z Maryją w ramach Nabożeństw 20 sobót zwycięskich. Lipcowy, sobotni poranek zgromadził czcicieli Matki Bożej Różańcowej na modlitwie w Sanktuarium św. Jana Sarkandra. Zebrali się oni, by oddawać Bogu chwałę, wielbić Go i wypraszać łaskę Jego panowania w całym świecie. Wielki to dar, że możemy uczestniczyć w takich nabożeństwach, na które przybywają pielgrzymi z bardzo daleka, tym razem z Nowego Targu. To cieszy serce, że dzieci Boże kochają Matkę Najświętszą i poświęcają Jej czas na modlitwie, by przez Maryję rodził się w naszych sercach Jezus, Jej syn a nasz Pan. W rozważaniach o nauce Jezusa ukazany został chrześcijanin, który nigdy się nie wywyższa a pochyla się nad ubogim, cierpiącym z pokorą, który ma też świadomość swojej małości i grzeszności. O godz. 9 została odprawiona uroczysta Msza św. którą sprawował ks. Juliusz Kropacz. Słowo Boże i homilia ukazały nam drogę, która prowadzi do świętości. Żeby tak się stało, trzeba oddać się na własność Jezusowi, tak jak uczynił to patron dzisiejszego dnia św. Benedykt. Wybrał życie pustelnicze, które zaowocowało pięknymi, bożymi czynami. Jego dorobek jest olbrzymi: założył 12 klasztorów, założył słynne opactwo Benedyktynów na Monte Cassino, którego reguła „Módl się i pracuj” stanowi podstawę chrześcijańskiego życia. Kapłan ukazał wartość modlitwy i pracy, podkreślił, że musi tutaj być równość i nie może być zaniedbania ani w jednym, ani w drugim. Kapłan prosił, by zwracać się do św. Benedykta, by uratował Europę przed upadkiem, bo każda cywilizacja, która odrzuca Boga, ginie. Przestrzegał przed katastrofą, która zagraża szczególnie młodemu pokoleniu. Umocnieni Słowem i Ciałem Eucharystycznym zawierzyliśmy wszystko Bogu. Maryjo dziękuję Ci za ten święty czas, za kapłanów, organizatorów i pielgrzymów, a szczególnie dziękuję Ci za gości z Nowego Targu.

Pielgrzym

Skoczów, Kaplicówka 11.07.2015 r.