kamera on-line

Łaskami słynące "Nabożeństwo 20 (15) Sobót Różańcowych" » Bóg zawsze zwycięża - 5.07.2014 - 7 sobota

 

Bóg zawsze zwycięża …

            Siódme spotkanie z Królową Różańca Świętego w ramach Nabożeństw 20 Sobót zgromadziło wielu pielgrzymów w Sanktuarium św. Jana Sarkandra na Kaplicówce w Skoczowie.

            Rozpoczęliśmy uwielbieniem Boga, wzywając Ducha Świętego, by nas oświecał, wzmacniał i nami kierował. Oddaliśmy nasze serca Jego działaniu i rozpoczęliśmy rozważanie Tajemnic Światła; a szczególnie uwielbialiśmy Boga w piętnastominutowym rozważaniu tajemnicy Cudu w Kanie Galilejskiej; tak jak Maryja życzy sobie, by w pierwszą sobotę miesiąca różaniec i rozważania ofiarowano jako zadośćuczynienie za grzechy ludzkości, a zwłaszcza za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Poczęciu Maryi.

            Modlitwę różańcową odmawialiśmy u stóp Jezusa Eucharystycznego.

O godzinie dziewiątej rozpoczęła się Msza święta, której przewodniczył ks. Wojciech Tyczyński, w intencji wynagradzającej za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Poczęciu Maryi. Kapłan uświadomił znaczenie odpustów, ukazał nasze Boże dziecięctwo i zachęcał do rozmowy z Jezusem. Zachęcał do uwielbiania Boga we wszystkim, co nas otacza. Bóg nieustannie stwarza w nas nowe życie. My mamy ciągle odnawiać Przymierze Miłości z Bogiem. Kapłan ukazał, jak potężne jest działanie Łaski przez Maryję, a szczególnie w Pierwszą Sobotę.

Otwarte serca pielgrzymów, przygotowane przez wsłuchanie się w Słowo Boże i homilię, przyjęły Jezusa w Eucharystii – jak najpiękniejszy Skarb , który nieustannie trzeba  wielbić i chronić; bo jest nim sam Bóg.

            Maryjo, która nas znasz, bo tak często przychodzimy do Ciebie, z pielgrzymami swymi, bądź zawsze z nami.

Bądź uwielbiony, Boże, za ten wielki dar nabożeństw sobotnich. Błogosław kapłanom, organizatorom i pielgrzymom.  To był święty czas …

Twoja czcicielka

Kaplicówka, 5 lipca 2014 r.