kamera on-line

Łaskami słynące "Nabożeństwo 20 (15) Sobót Różańcowych" » Komu chcecie służyć - 13 sobota - 17.08.2013

 

Komu chcecie służyć ?

 To słowa homilii, wygłoszonej przez ks. Marka Kuliga w czasie Mszy św., odprawianej na Kaplicówce już po raz trzynasty, w ramach Nabożeństw 20. Sobót Różańcowych.

Nabożeństwo rozpoczęło się Koronką do Ducha Św., a potem rozmyślaniem nad Trzecią Bolesną Tajemnicą Różańca Świętego: Cierniem Ukoronowanie Pana Jezusa.

Zapewne każdego z nas dotknęły słowa rozważań, zabolało serce … Ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia, włożyli Mu na głowę. ( Mk 15, 17 – 18 )

Z serca wyrywały się słowa : Chryste, nasz Królu, przez Twoją Świętą Krew, spływającą na Twoje Święte Oblicze i wypowiedziane szyderstwa, które zapewne gorsze były od mąk fizycznych, ulituj się nad nami; przebacz nam, odpuść nasze grzechy, które były przyczyną tych strasznych katuszy. Matko Bolesna, przebacz nam, chroń od dalszych nieprawości i wstawiaj się za nami, abyśmy współpracowali z Bożą łaską i byli czytelnym znakiem w świecie, i innych prowadzili do Chrystusa.

Jakże słowa kapłana pasowały do tych rozważań : Komu chcecie służyć ? Bogu czy bożkom? Przypatrz się, nasze uczynki określają, komu służymy.

W liturgii dnia wspominano św. Jacka, pierwszego polskiego Dominikanina. Święty Jacek, jako wierny czciciel Jezusa i Maryi, pokazuje, że to Ona prowadzi nas do Syna, który zawsze na nas czeka.

Przychodźmy do Jezusa i Jego matki z dziecięcą ufnością, aby żyć w prawdzie dzieci Bożych, aby być godnymi narzędziami współzbawczego trudu Kościoła.

 

Boże, dziękujemy Ci za łaskę uczestniczenia w 13-tym nabożeństwie 20. Sobót Różańcowych.

 

Twoja czcicielka

17.08.2013 r.