kamera on-line

Łaskami słynące "Nabożeństwo 20 (15) Sobót Różańcowych" » Natchnienia pochodzą od Boga - 2 sobota - 1.06.2013

 

 Natchnienia pochodzą od Boga

                 1 czerwiec - miesiąc Serca Jezusa, Święto Dziecka, to bardzo tajemnicze, bo to przede wszystkim też Dzień Maryi, Pierwsza Sobota Czerwca i druga spośród 20 sobót. które przeżywamy w Sanktuarium Św. Jana Sarkandra na Kaplicówce. To moc Ducha Świętego, uświęca pielgrzymów, którzy zapragnęli swoje życie oddać Maryi, Jej Niepokalanemu Sercu, by przez Jej Serce zrodził się w nas Jezus, nasz Pan, Odkupiciel.

Ta sobota była przeżyta zgodnie z życzeniem Matki Bożej Fatimskiej, było 15 to minutowe rozważanie tajemnicy radosnej i odmówiona część radosna Różańca Świętego, który odmawiał z nami i rozważania prowadził ks. Wojciech Tyczyński. Po różańcu odprawiona została uroczysta Eucharystia wynagradzająca za grzechy popełnione przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi. Eucharystii przewodniczył ks. Władysław Zązel - diecezjalny Duszpasterz Trzeźwości. Swoją postawą pełną pokory i całkowitego zawierzenia Maryi, przypomniał, że czerwiec to miesiąc Serca Jezusowego, które zrodziło się pod Sercem Maryi, porównał ten cud z cudem rodzenia się dziecka, które jest darem i cudem samego Stwórcy.

W swojej homilii ukazywał cuda i łaski, które za sprawą Ducha Świętego dokonują się na naszych oczach, i chociaż tego nawet nie rozumiemy, kontynuował, to zapewne pokolenia odnajdą w tym wielkie proroctwa. Kapłan poruszył nasze serca do jeszcze gorliwszej modlitwy, ukazywał wartość Krzyża, tego świętego miejsca, które niczym ognisty Krzew, opromienia swą świętością, wielbił Boga za pobyt Ojca Świętego Jana Pawła II w tym miejscu, za organizatorów i pomysłodawców tych dzieł, które powstają w tym świętym miejscu. Tak pięknie i tak po Bożemu przeżyliśmy spotkanie z naszym Panem w Eucharystii. Ożywieni nowym powiewem Ducha Świętego, uświęceni i przemienieni powróciliśmy do codziennych spraw wielbiąc Boga, za wszystko co nam uczynił.

            Niesiemy w sercu biblijne przesłanie, które kapłan podarował nam jako duchowy prezent: „Chociaż bym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną”…

Chwała Panu!...                                                         Maryjny Pielgrzym