kamera on-line

Łaskami słynące "Nabożeństwo 20 (15) Sobót Różańcowych" » Sobotni poranek z Maryją -16 sobota - 7.09.2013

 


Sobotni poranek z Maryją w Sanktuarium św. J. Sarkandra na Kaplicówce 

To już kolejna sobota z Maryją w ramach Nabożeństw 20. Sobót. To wielki dar, że możemy w tę sobotę wielbić Boga przez Serce Maryi na tym uświęconym miejscu. Tym razem była to Pierwsza Sobota, którą ofiarowaliśmy Maryi jako zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi.

Poczęcie Maryi – piętnastominutowe rozważanie tej tajemnicy stało się tematem do głębszej refleksji nad życiem, a zarazem większym pragnieniem Boga i Jego obecności w codziennym życiu. Bóg przemawia do nas w tym świętym czasie poprzez Swoje Słowo i homilię kapłana.

O godzinie dziewiątej rozpoczęła się Msza św. w intencji wynagradzającej, którą sprawował ks. Wojciech Tyczyński. Jego postawa i świadectwo wiary były dla nas wielkim umocnieniem w wierze. Szczególnie podkreślał znaczenie obecności Maryi w dziejach ludzkości. Zwrócił uwagę, jak bardzo Maryja kocha każdego człowieka, bez względu na jego stan, bez względu na jego ograniczoności, tak jak w przypadku Juan Diego w Meksyku, gdzie pozostawiła trwały ślad swej obecności w wizerunku Brzemiennej Matki, zatroskanej o swoje dzieci, która pragnie, by rodziły się dzieci z kochających matek, i która ukazuje, że brzemienność jest błogosławieństwem.

Kapłan uczulał nas na troskliwą miłość naszej ukochanej Matki, która ma zatroskany wzrok. Zachęcał, żeby patrzeć Maryi w oczy, żeby dostrzegać Jej miłość ku nam.

Po tak wielkim wzruszeniu cała wspólnota zapragnęła spotkania z Jezusem Eucharystycznym, który stał się dla nas największym darem.

Ufamy, że przez Serce Maryi, które zrodziło Jezusa, Jezus narodził się w naszych sercach.

 Maryjo, Królowo Pokoju, wyproś u Swojego Syna pokój w naszych sercach i na całym świecie.

Królowo Różańca Świętego, módl się za nami.

 

 Twoja wierna czcicielka

7. 09. 2003 r.