kamera on-line

Łaskami słynące "Nabożeństwo 20 (15) Sobót Różańcowych" » Bez Krzyża nie ma zbawienia - 19 sobota - 26.09.2015

 

  Bez Krzyża nie ma zbawienia.

To już 19-ta sobota w ramach Nabożeństw 20 sobót zwycięskich z Maryją, które są odprawiane w Sanktuarium Św. Sarkandra na Kaplicówce. O godz.8.00 pielgrzymi modlą się o dary Ducha Świętego, by to On w nas modlił się i rozpalał nasze serca darem świętej modlitwy różańcowej. Rozważaliśmy tajemnice chwalebne, a w szczególności tajemnicę Wniebowzięcia N.M.P. Ta tajemnica uświadomiła nam rzeczywistość śmierci, która jest przejściem do innego świata. Maryja też tę ziemską śmierć przeszła by móc cieszyć się przejściem do nieba, skąd patronuje swoim dzieciom, upraszając nam tyle łask. Przez Jej wstawiennictwo człowiek może doznać uzdrowienia nie tylko duszy ale i ciała, jak tego doznał bardzo chory Patryk, który po długiej modlitwie różańcowej doznał cudownego uzdrowienia. Napełnieni nadzieją, że Maryja oręduje za nami u swojego Syna, oddaliśmy Jej nasze troski i problemy w ufnej modlitwie różańcowej. O godz. 9.00 uczestniczyliśmy w Św. Eucharystii, której przewodniczył ks. Jerzy. Słowo Boże otworzyło nasze serca na miłość, którą Bóg ciągle nam daje. Kapłan w swoim słowie ukazał nam wartość cierpienia, bez którego nie ma zbawienia. Kapłan pragnął uświadomić nam, że krzyż to dla chrześcijanina ogromna tajemnica, a zarazem jedyna droga do Boga. Zachęcił nas do kontemplowania tej tajemnicy i otwierania się na nią. Jezus , który był u szczytu sławy, kontynuował kapłan, przygotowywał apostołów na swoją śmierć, my też musimy się do śmierci przygotowywać wtedy, kiedy jeszcze nie dotyka nas śmiertelna choroba, żeby nie zwątpić , kiedy znajdziemy się w sytuacji choroby i innych nieszczęść. Kapłan ukazał nam drogę, która ma sens, jeżeli prowadzi do zmartwychwstania. Jezus nam siebie ofiarował w Eucharystii w swoim ciele uwielbionym, Zmartwychwstałym. Umocnieni i uświęceni jego obecnością uwielbialiśmy Boga za tą wielką Tajemnicę Wiary.

 Bogu niech będą dzięki za ten święty czas spotkania z Bogiem , z Maryją i ze Świętymi.

Maryjo błogosław kapłanom i organizatorom tych Nabożeństw.

Twój wdzięczny pielgrzym.

Kaplicówka 26.09.2015