kamera on-line

Łaskami słynące "Nabożeństwo 20 (15) Sobót Różańcowych" » Człowiek wierzący to człowiek szczęśliwy - 30.07.2016 - 6 sobota

 

Człowiek wierzący to człowiek szczęśliwy.

To kolejna sobota z Maryją w sanktuarium Św. Sarkandra na Kaplicówce w ramach 15 sobót nabożeństw Pompejańskich. O godz.8.00 grupa modlitewna rozpoczęła  modlitwą  do Ducha Świętego o dar modlitwy ufnej i szczerej. 15 minutowe rozważanie dotyczyło pierwszej Tajemnicy bolesnej, która otworzyła nasze serca na modlitwę Jezusa w Ogrójcu. Kontemplacja tej tajemnicy ukazała nam wartość modlitwy  w najbardziej trudnych sytuacjach życiowych. To wielki dar i łaska , jeżeli człowiek czerpie ze źródła Jezusowej modlitwy, uczy nas pełnego zawierzenia Bogu. Odmawianie różańca stało się dla nas szansą na spotkanie z Jezusem cierpiącym, by jeszcze raz uświadomić sobie jak ogromną ofiarę złożył Jezus w posłuszeństwie swojemu Ojcu by nas zbawić. To paraliżuje nasze serca, ta bezinteresowna ofiara, cierpienie niewyobrażalne za nas grzeszników. Jezu naucz mnie tak kochać i tak żyć , by Twojej męki nie zmarnować. O godzinie 98.00 przeżyliśmy owoce męki naszego Pana, Eucharystię, którą sprawował ks. Juliusz z parafii św. Piotra i Pawła. Uczta słowa otworzyła nasze umysły na wartość wiary chrześcijańskiej, która jest przygotowaniem na spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym w wieczności. Kontynuując kapłan ukazuje na miejsca święte, które są przestrzenią na radość chrześcijanina .Kapłan ukazywał drogę chrześcijanina, która jest najbardziej bezpieczna, prowadzi do wieczności, a uczeń Jezusa to odważny człowiek nie lęka się przeciwności losu kontynuował kapłan. Warto być uczniem Jezusa i iść bez lęku z nadzieją  w sercu i być Jego świadkiem, tak pięknie zachęcał do takiej drogi ks. Juliusz. Błogosławieni, którzy cierpią dla sprawiedliwości, oni oglądać Boga będą. Niech Bóg błogosławi kapłanom i  organizatorom za to kolejne Nabożeństwo Maryjne, które daje nam prawdziwe szczęście i radość , bo ukazuje Jezusa- życie wieczne.

 Jezu ufam Tobie pielgrzym

Kaplicówka, 31.07.2016