kamera on-line

Łaskami słynące "Nabożeństwo 20 (15) Sobót Różańcowych" » Jezus poszedł do ludzi … - 8 sobota - 13.07.2013

 

Jezus poszedł do ludzi …

 

Gorliwi, rozmodleni, zasłuchani w rozważania trzeciej Tajemnicy Światła: Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia, prosili Boga, za pośrednictwem Matki o łaskę poznania prawdy i nieustannej przyjaźni z Jej Synem, Jezusem.

Jak wynika ze starego Testamentu, nauczyciele w szkołach rabinackich tłumaczyli proroctwa, uczyli Tory, modlitwy. Zaś Jezus, jak czytamy w Ewangelii, poszedł do ludzi, złamał schematy. Mówiąc o prawdzie, pokazał źródło grzechu i wskazał, gdzie szukać nadziei, uzdrowienia,

Jezus swoją postawą uczył, że nie wystarczy wiedzieć, dokąd nie wolno chodzić. Trzeba się jeszcze nauczyć odkrywać, dokąd należy iść. Inaczej nie można, bo zatraci się sens.

Eucharystię tego dnia odprawił Ks. Wojciech Tyczyński, który w swojej homilii ukazywał piękno serca Maryi i zapraszał, abyśmy Ją we wszystkim naśladowali.

 

Matko Najświętsza, ucz nas przyjmować wolę Ojca, aby nas nie pochłonęła fałszywa troska o przeszłość czy przyszłość …

 

stała  czcicielka

13.07. 2013 r.