kamera on-line

Łaskami słynące "Nabożeństwo 20 (15) Sobót Różańcowych" » Różaniec „drabiną” do nieba - 6 sobota - 29.06.2013

 

Różaniec „drabiną” do nieba.

To już szósta sobota z Maryją w ramach nabożeństw 20 sobót, które przeżyliśmy w Sanktuarium św. J. Sarkandra na Kaplicówce. Dotykamy wielkiej tajemnicy, którą przez Maryję daje nam Bóg bliżej poznać. Te nabożeństwa łączą wspólnotę, umacniają nas w wierze. Rozważania kolejnej tajemnicy otwierają nasze serca i umysły na działania Bożej Łaski. Maryja przeprowadza nas przez kolejne tajemnice. Dzisiaj była to tajemnica Chrztu św. Każdy zapewne przeżywa na nowo swoje chrześcijaństwo, widząc swoją kartotekę w niebie i drogę, którą Bóg mu ukazuje przez Maryję.

Pragnienie Boga, chęć dziękczynienia za wielkie rzeczy, które uczynił dla człowieka przez Maryję, to skarb, który odnajdujemy w tym św. Miejscu. To jakby unoszenie i zbliżanie się na falach, którymi są nasze „Zdrowaś Maryjo”. Chociaż nieraz wydają się one spokojne i ciche, to jednak bywają zburzone i niespokojne jak nasze życie, a szczególnie troski o naszych najbliższych, żeby nie utonęli w morzu zła i desperacji. I wtedy gdy kończymy różaniec, Bóg daje nam siebie w Eucharystii. O godz. 9.00 Eucharystię sprawował ks. Wojciech Tyczyński. Bogactwo słowa Bożego, które nakarmiło głód naszych dusz oraz piękna i bogata w treść homilia, w której poczuliśmy miłość Boga, który dał nam Maryję za Matkę. Ona każdego obejmuje swoimi ramionami i swoimi macierzyńskimi oczami.

Pragnie strzec nas i chronić przed niebezpieczeństwami i pokusami tego świata.

Kapłan ukazał pięknie moc modlitwy różańcowej, dając nam tym samym wielką nadzieję na trudne czasy. W tak pięknym doświadczeniu wiary otwieraliśmy serca na spotkanie z Jezusem. I już nic nie może zastąpić nam tak św. czasu, który podarował nam sam Bóg.

Chwała Panu i wielkie dzięki za ten skarb wiary i za tych którzy te nabożeństwa organizują.

 

                                                                           Wdzięczny pielgrzym, uczestnik nabożeństw.