kamera on-line

Łaskami słynące "Nabożeństwo 20 (15) Sobót Różańcowych" » Gdzie Maryja tam Duch Boga…3 sobota - 8.06.2013

 

 Gdzie Maryja tam Duch Boga…

        To już trzecie spotkanie Wspólnoty, która pokochała soboty z Maryją. To wielka łaska i dar, że możemy w Sanktuarium św. Jana Sarkandra wielbić Boga, z różańcem w ręku zawierzając Mu cały nasz świat, ten wewnętrzny i zewnętrzny, obydwa przecież tak zagrożone przez niesamowity atak złego. Ta nasza załoga na kolanach, z różańcem w dłoniach w miesiącu szczególnym , miesiącu Serca jezusowego, zgłębia tajemnice Boże, tym razem trzecia tajemnica radosna, otworzyła nasze serca na Serce Maryi, która przyjęła Jezusa do Serca i uświęciła Swoje serce, wypełniła Go Jezusem przez Ducha Świętego, stała się Jego Oblubienicą. Dzisiaj też rodzi Jezusa w naszych sercach i przez Ducha Świętego uświęca je. Darem tego poranka było rozważanie tajemnic z kapłanem, księdzem Wojciechem , który u stóp Jezusa Eucharystycznego wprowadzał nas w radość Bożą, przez Niepokalane Serce Maryi, które czuliśmy tej soboty. Dojrzewała w nas coraz większa świadomość, że tak jak Maryja czuwała nad poczętym pod Jej sercem Jezusem, a potem nad Nowonarodzonym Zbawicielem, tak czuwa nad każdym z nas. To piękne mieć tą świadomość, że ktoś nas tak bardzo kocha i ofiaruje Swojemu Synowi, Naszemu Zbawcy. Tak przygotowane serca zostały przez Maryję zaproszone na Ucztę Eucharystyczną, którą sprawował ksiądz Wojciech Tyczyński. Obfitość słowa Bożego i homilia, pozwoliły na nowo odkryć tajemnicę miłości, którą Duch Święty ożywia i uświęca w nas, jak uświęcał i wypełniał serce Maryi. Ona zaufała Bogu, kontynuował kapłan i została wybrana na Matkę Boga, a teraz leczy nasze dusze i mówi „odmawiajcie różaniec”, bo w nim jest prawdziwe szczęście i bezpieczna droga do Nieba…ukazywał kapłan Jej święte Macierzyństwo.

Z Maryją naszą Najczulszą Matką przeżyliśmy spotkanie z Jezusem. To cud, który przemienia nas i odpiera ataki zła, chroni przed niebezpieczeństwami i zagrożeniami. Czy może być coś ponad ten cud?... Tak pragniemy „zarabiać” na życie wieczne, upraszając łaski dla tych, którzy jeszcze tego nie pojmują i ulegają ułudom tego świata.

Maryjo, Ty, która ukochałaś do końca, aż po krzyż, upraszaj nam te łaski, o które prosimy. Błogosław organizatorom tych nabożeństw sobotnich. Dziękujemy Ci za zaproszenie do modlitwy różańcowej. Dziękujemy za wysłuchiwane naszych próśb, i za to, że nigdy nimi się nie męczysz!...

                                               Twoje dziecko…Pielgrzym

08.06.2013