kamera on-line

Łaskami słynące "Nabożeństwo 20 (15) Sobót Różańcowych" » Bądź bogaty przed Bogiem …14.06.2014 - 4 sobota

 

Bądź bogaty przed Bogiem …

            To już czwarta sobota z Nabożeństw 20 Sobót, którą przeżywamy w Sanktuarium św. Jana Sarkandra na Kaplicówce.

Rozważamy tajemnicę Ofiarowania. To Maryja ukazuje nam prawdziwy sens ofiary, która zawsze jest skierowana ku Bogu. To, co dla nas najcenniejsze, ofiarujemy przez Serce Maryi – Jezusowi. On wie najlepiej, czym jest ofiara, bo sam był ofiarowany.

Rozważamy przykład księgi życia, którą każdy może czytać przez całe życie; chory czy zdrowy, w każdej okoliczności, nawet w ostatniej godzinie życia. A tą księgą jest Święty Różaniec. Maryja wiedziała, że taka właśnie modlitwa jest najpiękniejszym czytaniem Bożych Tajemnic, które przygotowują nas na spotkanie z Panem.

Maryja obiecuje, że wyjdzie nam na spotkanie.

            Maryjo, dziękujemy Ci za Twoją troskę o nas i o nasze rodziny. Kochamy Cię…

Po odmówieniu Różańca Świętego, o godzinie dziewiątej, rozpoczęliśmy uczestnictwo we Mszy świętej, którą sprawował proboszcz parafii pw. św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Skoczowie, ks. Alojzy Zuber.

W swoim słowie uczulił nas na godne przeżywanie własnego życia; byśmy czuwali nad własnym życiem, bo nie znamy godziny, kiedy Bóg nas powoła do wieczności; może to stać się nagle i nieoczekiwanie. ( Przywołał przykład kapłana, który przygotowywał się do 50-lecia swego kapłaństwa, a uroczystość ta zamieniła się w uroczystość pogrzebową.)

            Boże, spraw, byśmy byli przygotowani na spotkanie z Tobą, byśmy nie troszczyli się zbytnio o bogactwa ziemskie, ale byśmy byli bogaci duchem…

            Wyrażam wdzięczność kapłanowi i organizatorom tego Nabożeństwa.

pielgrzym

Kaplicówka, 14. czerwca 2014 r.