kamera on-line

Łaskami słynące "Nabożeństwo 20 (15) Sobót Różańcowych" » Moc modlitwy - 7 sobota - 4.07.32015 r.

 

Moc modlitwy

To już siódme spotkanie Wspólnoty różańcowej, która gromadzi się  w ramach Nabożeństw 20 sobót zwycięskich, które ofiarujemy w intencji grzeszników i rodzin prosząc Boga o jego panowanie w świecie. Ta sobota była szczególna, bo była to Pierwsza Sobota miesiąca, poświęcona też Fatimskim rozważaniom tajemnicy Wniebowzięcia NMP.

Bóg ukazał nam w tej tajemnicy, jak bardzo ukochał człowieka, że zapragnął mu dać Najświętszą Maryję za matkę, która orędowała za nami, gdy żyła na ziemi, a teraz opiekuje się nami z nieba. Jej Wniebowzięcie to powrót do Ojca i swojego Syna, by stamtąd pośredniczyć w naszym zbawieniu. Po odmówieniu różańca wynagradzającego Maryi za grzechy popełnione przeciwko Jej Niepokalanemu Poczęciu o godz. 9 odbyła się uroczysta Msza św., której przewodniczył ks. Antoni Dewor. W liturgii ks. Antoni ukazał wartość modlitwy, która musi być oparta na wierze. Zachęcał do świadomej postawy chrześcijańskiej potwierdzonej świadectwem życia.

pielgrzym

Skoczów, Kaplicówka 4.07.2015 r.