kamera on-line

Łaskami słynące "Nabożeństwo 20 (15) Sobót Różańcowych" » „Na Urodzinach Matki Bożej” - 8.09.2012

 
„Na Urodzinach Matki Bożej”
 
8 września 2012 roku, w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny Sanktuarium św. Jana Sarkandra na Kaplicówce zapełniało się Czcicielami Matki Bożej Pompejańskiej z różnych parafii. W całej kaplicy rozbrzmiewały piękne pieśni Maryjne - Królowej Anielskiej śpiewajmy… . To już 11 Sobota Różańcowa. Część chwalebna Różańca Świętego z 15 minutowym rozważaniem tajemnicy pierwszej : Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Zmartwychwstanie, które co dzień odnowa dokonuje się we Mszy św. Razem z Maryją rozważając tę tajemnicę radowaliśmy się ze zwycięstwa Jej Syna Jezusa, radowaliśmy się ze zwycięstwa życia nad śmiercią, dobra nad złem, miłości nad nienawiścią. Błagaliśmy Matkę Boga, aby wstawiała się za nami u Swojego Syna, aby trudności życia nigdy nie przysłoniły nam blasku Chrystusa Zmartwychwstałego. 
Ale najważniejszym, największym darem było nasze duchowe uczestniczenie w bezkrwawej ofierze Syna Bożego na krzyżu - Eucharystii, największej modlitwie i największym cudzie świata. Gościliśmy na urodzinach Matki Bożej, jak powiedział sprawujący Eucharystię ks. Jacek Pędziwiatr, bowiem w tym dniu przypada św. Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Ks. Jacek wybrał do Liturgii Słowa początek Ewangelii św. Mateusza. Tekst ten przedstawia rodowód Pana Jezusa. Nietypowy to tekst ewangeliczny - ciąg nieraz trudnych do wypowiedzenia imion hebrajskich. Homilia nawiązywała do tego tekstu, wyjaśniała jego znaczenie. Kolejne, wymieniane imiona układają się w ciąg ojciec-syn. Jedynie św. Józef jest wyróżniony. Nie jest nazwany ojcem, a mężem Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.
Byliśmy na "urodzinach Matki Bożej". To Eucharystyczne przyjęcie urodzinowe kończyły nasze modlitwy przebłagalne, dziękczynne przed Jezusem wystawionym w Najświętszym Sakramencie. Maryjo dziękujemy Ci za ten cud bycia w czasie Twoich Urodzin z Tobą w świętych modlitwach na Kaplicówce.
Pielgrzym