kamera on-line

Łaskami słynące "Nabożeństwo 20 (15) Sobót Różańcowych" » Częstotliwość, na której „nadaje” Bóg …- 18 sobota - 21.09.2013

 

Częstotliwość, na której „nadaje” Bóg …

Sobotni poranek w Sanktuarium św. Jana Sarkandra dla Wspólnoty Różańca Świętego w ramach Nabożeństw 20. Sobót

            To tutaj odnajdujemy Boga przez Serce Maryi. Ona uczy nas, jak żyć, jak wierzyć, jak wchodzić w relacje z Bogiem, jak nieść Jezusa innym ludziom. Ta nauka płynie z rozważań różańcowych, w których odnajdujemy własną drogę.

Tak bardzo przemówił do nas przykład o Różańcu Świętym, który ma taką moc, że z najgłębszego dna można wydobyć człowieka. Ufni w moc Bożą, otwieramy serca na spotkanie z Chrystusem w Eucharystii. Tym razem była niespodzianka, bo przy ołtarzu zobaczyliśmy „gościa” niebywałego, który jest duchowym opiekunem sobotnich nabożeństw, zacnego kapłana, ks. prałata Władysława Zązla z Kamasznicy. Mszy św. przewodniczył ks. prałat Alojzy Zuber. Słowo Boże uzmysłowiło nam po raz kolejny, że miarą wielkości człowieka jest Jezus.

            Dostojny gość – kapłan przywołał Ducha Świętego, aby otworzył nasze serca na „Bożą częstotliwość” podczas Słowa Bożego i homilii. Kapłan uczulał nas na prawość życia, którą uzyskujemy za sprawą Ducha Świętego, krocząc za Jezusem i Jego nauką. Nade wszystko podkreślał znaczenie rozumu i wolnej woli. Zwracał także uwagę na słowo „prawda” w ustach Jezusa. Można wtedy śmiało powiedzieć, że wszystko, co jest poza tą Prawdą, jest „śmieciami”. Urok „ prawdy” porwał Mateusza celnika i wyzwolił go z sideł kłamstwa i oszustwa. Kapłan podkreślał, z wielkim zaangażowaniem swojego serca, że tylko prawda nas wyzwoli i uczyni wolnymi. Biblijny Mateusz doznał tej łaski wyzwolenia; poucza nas, że pieniądze to nie wszystko, że nie można na pieniądzach budować swojego szczęścia i nie można pokładać w nich nadziei.

Błogosławieni ubodzy duchem, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie.

            Pomyśl więc o Królestwie, Królestwie wieczności i o tym, że warto iść za Jezusem już tutaj na ziemi, żeby z Nim królować w wieczności.

Ważne jest być, a nie mieć... Cóż mi po pieniądzach na tym świecie, skoro na cmentarzu wszystkie mnie odejdziecie. Słowa piosenki zacytowane przez kapłana dopełniły naukę.

            Wyrażam wdzięczność za ten cud Eucharystii, sprawowanej przez kapłanów oraz dziękuję organizatorom Świętych Sobót z Maryją.

wdzięczna uczestniczka