kamera on-line

Łaskami słynące "Nabożeństwo 20 (15) Sobót Różańcowych" » Abyśmy w chwili śmierci byli godnymi nieba - 9 sobota - 20.07.2013

 

Abyśmy w chwili śmierci byli godnymi nieba

To pragnienie wszystkich pielgrzymów, którzy już dziewiąty raz spotkali się na nabożeństwie 20 sobót różańcowych z Maryją - na Kaplicówce.

To kolejna sobota z różańcem w ręku. Już od godziny ósmej rano wspólnota modliła się do Ducha Świętego o dar ufnej i szczerej modlitwy różańcowej, poprzedzonej piętnastominutowym rozważaniem kolejnej tajemnicy. Tym razem była to tajemnica Przemienienia na Górze Tabor.

U stóp Jezusa Eucharystycznego, tak bardzo obecnego w tym świętym miejscu, przenieśliśmy się na chwilę na Górę Przemienienia, i też na naszą górę, górę pragnień, które zanurzaliśmy w Jezusie. Oczami duszy i wyobraźni widzieliśmy Jezusa, który błogosławi i przemienia ludzkie serca. Naszej wspólnocie też tak bardzo pobłogosławił i posłał do nas duchowego opiekuna, ks. prałata Władysława Zązla, proboszcza z Kamesznicy.

Świadectwo o jego najpiękniejszej modlitwie, jaką jest Różaniec, było dla nas umocnieniem w wierze, a nawet zachwytem, że tak pięknie kapłan wielbi Boga na kolanach; nie może być nic bardziej pięknego i wzruszającego.

W takiej atmosferze przeżyliśmy odmawianie Różańca, przeżywając z Maryją Tajemnice Światła, czyli tajemnicę Jezus, który jest dla nas Światłem, za którym pragniemy iść i ukazywać Go tym, którzy jeszcze żyją w ciemności.

Ożywieni wiarą w Jezusa, rozpoczęliśmy (o godzinie ósmej) Eucharystię, którą sprawowali dwaj kapłani, ks. prałat Władysław Zązel i ks. Juliusz Kropacz z parafii śś. Ap. Piotra i Pawła ze Skoczowa. Tej uczty zapewne nikt nie zapomni, bo to uczta z Jezusem ,który w osobie kapłana nakarmił nas Boskim Słowem. Wyobrazić sobie było można, jak Jezus wyprowadza nas z Egiptu, z niewoli naszych grzechów i zniewoleń do Ziemi Obiecanej, do ziemi mlekiem i miodem płynącej, do Kanaanu. Pięknie ukazywał nam tę wędrówkę kapłan w swojej homilii.

Uświadomił i ukazał przestrzeń złą i wskazał na przestrzeń dobra.

Podobna jest wędrówka każdego nas. Codziennie trzeba nam „wychodzić z Egiptu do Kanaanu”.To swym życiem ukazywał bł. Czesław, który z różańcem w ręku o swoją świętość prosił, wpatrując się w Jezusa, który zaprasza do tej wędrówki, mówiąc do nas, zgromadzonych i zasłuchanych pielgrzymów: Weźcie swoje jarzmo, bo ja będę z wami, cichy i pokorny sercem.

Nie można już marudzić, narzekać i czekać; ale iść ku wolności i wypraszać tę łaskę dla innych, dla których pragniemy Nieba.

We wspólnocie z radością przeżyliśmy to boskie spotkanie, najpiękniejsze spotkanie z Jezusem, który był pośród nas, a w Komunii zjednoczył się z naszymi sercami.

Pragniemy być Jego uczniami i chcemy przez życie wędrować ku Ziemi Obiecanej, ku tej przestrzeni, której na imię Niebo.

Maryjo, Królowo Różańca Świętego, błogosław kapłanom i organizatorom tego świętego spotkania i nam, pielgrzymom, otaczaj swoją macierzyńską miłością. Wypraszaj dla nas u Swojego Syna łaskę przemiany na tej górze, Kaplicówce ….

 

uczestniczka nabożeństw  20 sobót z Maryją

Skoczów, Kaplicówka 20.lipca 2013 r.