kamera on-line

Łaskami słynące "Nabożeństwo 20 (15) Sobót Różańcowych" » 8 sobota Różańcowa na Kaplicówce - 18.08.2012

 

8 sobota Różańcowa na Kaplicówce

18 sierpnia 2012 zgromadziliśmy się jak w każdą z tych wakacyjnych sobót w Sanktuarium św. Jana Sarkandra, by razem z Maryją, przed Najświętszym Sakramentem, rozważać mękę Jej Syna Jezusa Chrystusa w bolesnych tajemnicach różańcowych. Jako, że jest to ósma sobota różańcowa, zatrzymaliśmy się na kwadrans przy trzeciej tajemnicy bolesnej - cierpienie ukoronowania cierniem. Odnosiliśmy te cierpienia Jezusa do siebie, ilekroć grzesząc ciężko, wydawaliśmy Jezusa na wyszydzanie, okrutne cierpienie i śmierć, a mimo to chcieliśmy uchodzić przed ludźmi, nawet przed spowiednikiem, za niewinnego czy mniej winnego. Rozważanie to bardzo poruszyło moje serce i ufam, że i obecnych z nami uczestników różańcowego rozważania. 
Punktem kulminacyjnym tego nabożeństwa każdorazowo jest Eucharystia, którą sprawował, ks. prałat Alojzy Zuber. W homilii ks. Alojzy nawiązał do czytania z księgi Ezechiela. Przypomniał nam, że każdy człowiek odpowiada za swoje czyny i tylko za swoje. Co prawda nasze błędy mają wpływ na życie innych ludzi, ale to nie oni odpowiedzą  za nasze złe czyny, ani my za ich. Pan Bóg rozliczy nas kiedyś z tego, co w życiu zrobiliśmy dobrego i złego. Dlatego nie powinniśmy patrzeć na innych, a sami podejmować wysiłki, by w naszym życiu było jak najwięcej dobra, by dobro było silniejsze niż błędy, które zdarza się nam popełniać i byśmy nigdy nie odkładali spowiedzi i możliwości poprawy na potem. To co robimy dobrego ma być naszą przepustką do wieczności.
25 sierpnia 2012 kolejna dziewiąta sobota różańcowa odprawiona zostanie w Pogórzu z uwagi na IV Pompejański Dzień Skupienia w kościele Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Pogórzu.
Pielgrzym