kamera on-line

Łaskami słynące "Nabożeństwo 20 (15) Sobót Różańcowych" » Jesteśmy pielgrzymami …10 sobota - 25.07.2015 r.

 

Jesteśmy pielgrzymami …

            To już dziesiąta Sobota Zwycięska z Maryją na Kaplicówce w Sanktuarium św. Jana Sarkandra.

O dziewiątej godzinie rozpoczęliśmy modlitwę do Ducha Świętego, a później Różaniec Święty.

W Tajemnicy Światła odnajdywaliśmy Jezusa, a w Tajemnicy Ustanowienia Eucharystii rozważaliśmy obecność Jezusa w każdej Mszy świętej; Jezusa, który poprzez Najświętszą Ofiarę przychodzi do naszych serc pod postacią chleba i wina. Ogromna to tajemnica, która ciągle otwiera nas na Boską osobową miłość.

Zanurzeni w takiej miłości rozpoczęliśmy uczestnictwo we Mszy świętej,  którą sprawował ks. Antoni Dewor. W swoim słowie zwrócił naszą uwagę na sens pielgrzymowania… Nasze życie jest swoistą pielgrzymką. Ukazał nam pierwowzór pielgrzymowania, którym jest święty Jakub.

Życzył, żeby nasze pielgrzymowanie było zawsze z Bogiem, wtedy On otoczy nas swoim Błogosławieństwem.

            W sercach zrodziła się jeszcze większa potrzeba pielgrzymowania.

Święty Jakub prowadzi bezpiecznie po drogach naszej ziemskiej wędrówki.

Ubogaceni tym przesłaniem, przyjęliśmy Jezusa do naszych serc i w radości rozpoczęliśmy kolejny etap pielgrzymki do Nieba…

            Bogu - niech będą dzięki, kapłanowi Antoniemu - niech będą dzięki, organizatorom tego Nabożeństwa - niech będą dzięki…

pielgrzym

Skoczów, Kaplicówka 25 lipca 2015 r.