kamera on-line

Łaskami słynące "Nabożeństwo 20 (15) Sobót Różańcowych" » Myśl o czynieniu miłosierdzia …27.09.2014 - 19 sobota

 

Myśl o czynieniu miłosierdzia …

To już dziewiętnasta Sobota Zwycięska w ramach 20 Sobót Różańcowych.

O godzinie ósmej rozpoczęliśmy modlitwę do Ducha Świętego, by potem rozważać Tajemnice Chwalebne Różańca świętego. Piękny poranek połączył nasze serca w żywy wieniec róż, składany w każdym pozdrowieniu Maryi.

U Jej stóp składaliśmy nasze prośby, zawierzaliśmy nasze rodziny, naszych bliskich i naszą umiłowaną Ojczyznę, prosząc o Boże panowanie w całym świecie. Każdy mógł włączyć się do modlitwy.

Później było 15- minutowe rozważanie Tajemnicy Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Nie mogło być inaczej, bo Syn Maryi był już w niebie i pragnął też Jej obecności. Wyobrażaliśmy sobie tę wielką radość, jaka zapanowała w niebie, kiedy Maryja zajęła swoje przygotowane miejsce przy samym Bogu Ojcu i przy naszym Odkupicielu i Królu, Jezusie Chrystusie. Ta wyobraźnia poruszyła nasze serca i napełniła nadzieją na nasze kiedyś z Nim spotkanie.

Pragnienie nieba to najpiękniejsze pragnienie, jakie zagościło w naszych sercach po rozważaniu.

O godzinie dziewiątej odprawiona została Eucharystia, którą sprawował i Słowo Boże wygłosił ks. Juliusz z Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Skoczowie. Kapłan uświadomił nam, jak ważny jest pokarm dla duszy i dla ciała. Człowiek głodny nie będzie myślał o Bogu; nie da się nakarmić tylko duszy. Człowiek potrzebuje pokarmu i dla duszy, i dla ciała. Kapłan uczulał wspólnotę na pomaganie innym, rozumienie ich potrzeb. Uzmysławiał ponadczasowość Słowa Bożego, które ukazuje Boga zatroskanego o nasze zbawienie. Niejeden święty mógł zachłysnąć się wolnością i korzystać z dóbr tego świata, ale wybierał ubóstwo, by naśladować Chrystusa. Tego dowodem są zakładane wspólnoty, zakony i klasztory.

            Ubóstwo i posłuszeństwo Bogu – to najcenniejsze cnoty w oczach Boga.

Bądźmy i my wierni tym cnotom. Pomagajmy innym i sobie w wędrówce do nieba…

            Niech będzie Bóg uwielbiony w ten święty czas, za Eucharystię, za Słowo Boże; za organizatorów Nabożeństwa.

czcicielka

 

Skoczów, Kaplicówka 27 września  2014 r.

zobacz artykuł w Gwiazdce Cieszyńskiej