kamera on-line

Łaskami słynące "Nabożeństwo 20 (15) Sobót Różańcowych" » Krzyż łączy z Jezusem …- 19 sobota - 28.09.2013

 

 Krzyż łączy z Jezusem …

To już dziewiętnasty raz przeżywamy spotkanie z Maryją w sobotni poranek, w uświęconym miejscu, na którym stoi wielki krzyż, a w tle tego krzyża – kaplica – sanktuarium św. J. Sarkandra, który przez krzyż został złączony z Jezusem, a teraz wyprasza dla nas łaski.

Bo przecież, gdyby nie on, nie byłoby naszej Wspólnoty Różańcowej w tym miejscu i nie byłoby tego Świętego Krzyża, nie byłby też na tej ziemi Jan Paweł II.

A to wszystko oplata macierzyńska moc miłości Królowej Różańca Świętego.

            Uczestnicy tego nabożeństwa modlili się Tajemnicami tę sobotę Tajemnicami chwalebnymi. Zmartwychwstały zachęca nasze serca do większej miłości, ofiary i nadziei. Cały czas czciliśmy obecność Ducha Świętego, który modlił się w nas i otwierał nasze serca na nowe doświadczenia wiary, która rodzi się na kolanach i na modlitwie.

Zapragnęliśmy spotkania z Jezusem w Eucharystii, bo Maryja zawsze prowadzi do Swojego Syna.

O godzinie dziewiątej ks. Stanisław Lipowski odprawił Mszę św. Słowo Boże i homilia uświadomiły nam raz jeszcze wartość Krzyża. Sam Jezus o tym mówił do swoich uczniów, którzy jeszcze tego nie rozumieli, bo chcieli mieć udział w chwale Jezusa, a nie w krzyżu.

Kapłan ukazał nam bardzo jasno, że nie ma Jezusa bez Krzyża, ani Krzyża bez Jezusa. Człowiek, który doświadcza krzyża, rozumie krzyż bliźniego, i przez to zbliża się do Jezusa. Tylko krzyż prowadzi do nieba, do zwycięstwa.

Dlatego patrzmy na Krzyż Jezusa, bo Jego droga do chwały prowadziła przez cierpienie. Wola Ojca Niebieskiego była pokarmem dla Jezusa. A teraz Jego sakramenty są pokarmem dla naszych dusz.

            Wyrażam pokorę i ogromną wdzięczność Bogu i kapłanom za Eucharystię, największy cud miłości Jezusa do nas.

Chwała Panu za to nabożeństwo, za dar modlitwy różańcowej, za kapłanów i organizatorów tych Maryjnych różańcowych spotkań.

uczestniczka