kamera on-line

Łaskami słynące "Nabożeństwo 20 (15) Sobót Różańcowych" » 30.08.2014 - 15 sobota i VI Pompejański Dzień Skupienia