kamera on-line

Łaskami słynące "Nabożeństwo 20 (15) Sobót Różańcowych" » Płodna miłość Maryi - 25.06.2016 - 1 sobota

 

Płodna miłość Maryi

25 czerwca Wspólnota Pompejańska rozpoczęła Nabożeństwo 15 sobót Zwycięskich. W Sanktuarium Św. Jana Sarkandra dzielna załoga Maryjna rozpoczęła modlitwy do Ducha Świętego prosząc o potrzebne dary, by prowadzeni przez Ducha Świętego rozpocząć 15-minutowe rozważanie Tajemnicy wcielenia, by jeszcze raz uświadomić sobie to niepojęte wydarzenie zbawcze dla całej ludzkości. Bóg upodobał sobie Dziewicę Maryję, która zachwyciła Boga cnotą czystości i pokory. Te cnoty uczyniły ją Matką Boga. Jakże głęboko trzeba sięgać do tej Tajemnicy, wielbić Boga za ten cud zwiastowania i patrzeć w swoje serce, na ile ono jest czyste i pokorne, żeby mógł zamieszkać w nim Bóg. Bóg takie serca czyni swoim mieszkaniem już tu na ziemi. Jakże mocna zadrżało niejedno serce , by zapragnąć takiego Maryjnego Serca. Dla nas to trudne, ale dla Boga nie ma nic niemożliwego. Ufni w Bożą moc odmawiamy kolejne tajemnice, by użyźnić nasze serca i przygotować je na zrodzenie się w nich Jezusa. Po rozważeniu tajemnic radosnych Różańca Świętego rozpoczęła się o 9.00 Eucharystia, którą prowadził Ks. Marian Kubecki. Podczas homilii uświadomił nam, jak piękny czas przeżywamy w sobotni poranek z Maryją, która ogarnia nas swoją troską, miłością i wskazuje drogę do Jezusa. Kapłan ukazał nam też ogromną rolę świętych, którzy otaczają nas swoją obecnością i wstawiennictwem u Boga, ukazując postać Św. Doroty, która w Licheniu patronuje w kościele pod jej wezwaniem. To piękna postać godna naśladowania, kontynuował kapłan. Kapłan ukazał też ewangelicznego setnika, który wykazał wielką troskę o swojego sługę , pragnąc by Jezus przywrócił mu życie. Jego wiara w moc Chrystusa sprawiła, że sługa jego ożył. To piękny przykład, kontynuował kapłan , dla wszystkich pełniących funkcje i wysokie stanowiska, by umieć troszczyć się o swoich pracowników, dodał kapłan. Wartość Bożego słowa i homilia jeszcze bardziej ukazały nam drogę do świętości, którą powinien podejmować każdy chrześcijanin. Uczestnicy zasłuchani, ze skruszonymi sercami, pełni nadziei na spotkanie z Jezusem Eucharystycznym przeżyli niezwykłe doświadczenie Bożej obecności w Eucharystycznym Chlebie i Winie. To było prawdziwe Zwiastowanie; Bóg zrodził się w naszych sercach. Ufamy, że przez wstawiennictwo Maryi, doświadczyliśmy umocnienia w wierze i obfitości Łask. Nie Bóg Błogosławi Kapłanom i organizatorom tych Nabożeństw.

Pielgrzym

Kaplicówka, 25 czerwca 2016 r.