kamera on-line

Łaskami słynące "Nabożeństwo 20 (15) Sobót Różańcowych" » Boże słowo Jezusa - 3 sobota - 6.06.2015

 

Słowo Boże rodzi Jezusa

            To już trzecia sobota z Maryją w ramach Nabożeństw 20 Sobót Zwycięskich. To już trzeci sobotni poranek pielgrzymi, kiedy wierni czciciele Królowej Różańca Świętego gromadzą się w Sanktuarium św. Jana Sarkandra na Kaplicówce w Skoczowie.

            To miłość do Maryi nas tu gromadzi. Poranek z Maryją z różańcem w ręku, we wspólnocie modlitewnej, to najpiękniejszy czas, jaki można przeżyć tu na ziemi.

O godzinie ósmej rano wielbiliśmy Boga, poprzez Różaniec…

Tym razem, z racji pierwszej soboty miesiąca, piętnaście minut rozważana była tajemnica Narodzenia Pana Jezusa. Bogactwo przeżyć płynące z rozmyślania jeszcze raz uświadomiło nam, jak wielką i niewyobrażalną miłością darzy nas Bóg. Dał nam swojego Syna i dał nam najukochańszą z matek.

            Z radością w sercu przeżyliśmy Eucharystię, której przewodniczył ks. Wojciech Tyczyński.

Słowo Boże i homilia otwierały nasze serca na Jezusa. Kapłan tak bardzo pięknie ukazał moc Słowa Bożego, zachęcał, abyśmy zaufali Słowu Bożemu, żebyśmy to słowo traktowali jak największy skarb, a wtedy ono zrodzi w nas Jezusa, tak jak Maryja, która do końca zaufała, zawierzyła i powiedziała temu Słowu : Tak. Ono zrodziło w Niej Jezusa …

            A my… zapragnęliśmy … z większą świadomością mówić TAK Bożemu Słowu.

To był piękny Boży czas, Boży poranek, który dzięki Słowu Bożemu i modlitwie wyzwolił w nas pragnienie słuchania Słowa Bożego i przylgnięcia do niego w codzienności.

            Bogu niech będą dzięki za Eucharystię, kapłana Wojciecha i organizatorów tych nabożeństw Maryjnych…

            Maryjo, dziękuję Ci za Twoje TAK …

Twoja wierna czcicielka

6 czerwca 2015 - Kaplicówka - Skoczów