kamera on-line

Łaskami słynące "Nabożeństwo 20 (15) Sobót Różańcowych" » Pierwsza sobota z Maryją - 6.09.2014 - 16 sobota

 

Pierwsza Sobota z Maryją na Kaplicówce …

            To już szesnaste spotkanie Rodziny Pompejańskiej, w ramach Nabożeństwa 20 Sobót.

Tym razem przeżywamy razem we wspólnocie Pierwszą Sobotę Wynagradzającą za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi.

W piętnastominutowym  rozważaniu Tajemnicy Zmartwychwstania uświadomiliśmy sobie, jak wielkie spustoszenie dokonuje się w życiu człowieka, który ulega grzechowi nieczystości. Ten duch zdaje się dzisiaj panować nad człowiekiem, bo człowiek zapada się w ciało; liczy się tylko materia, która wytrąca wartości ducha. Co się stało z czystością życia? Dlaczego posłuszeństwo Bogu staje się prawie niemożliwe we współczesnym świecie?

            W rozważaniu Bóg daje odpowiedź … Bo…. nie naśladujemy Maryi, która jest żywym przykładem posłuszeństwa Bogu, przykładem trudnej, ale pięknej miłości. Miłości i przyjaźni, które trwają wiecznie. Ta miłość Maryi do Józefa i ich wspólna do Jezusa, jest najcenniejszym darem na obecne czasy. Uwierzmy w taką miłość, która jest wierna, piękna i czysta, której uczy nas Święta Rodzina. Różaniec wynagradzający umocnił nasze nadzieje, uświęcił nasze serca i wlał w nie moc Ducha Świętego.

            O godzinie dziewiątej rozpoczęła się Msza św. wynagradzająca za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi. Przewodniczył jej ks. Wojciech Tyczyński. W swoim słowie ukazał wizerunek Matki Najświętszej, którą trzeba czcić i trzeba wpatrywać się w Jej święte i niepokalane Oblicze. Widzieć najukochańszą Matkę, która nieustannie wstawia się za nami u Boga… Warto Jej zaufać – zachęcał kapłan.

            Święte były to chwile. Bogactwo duchowe napełniło nasze serca…

Zapragnęliśmy, jak Maryja, stawać się żywym tabernakulum dla Jezusa, przyjmując Go godnie w Najświętszym Sakramencie.

            Bogu niech będą dzięki za ten wielki dar spotkania z Bogiem w Sanktuarium św. Jana Sarkandra na Kaplicówce.

Boże, błogosław Kapłanowi Wojciechowi i organizatorom tych nabożeństw. To naprawdę są Święte Soboty.

                                                                                                                                                      uczestnik nabożeństwa

Kaplicówka 6 września 2014 r.

zobacz też na Gwiazdka Cieszyńska