kamera on-line

Łaskami słynące "Nabożeństwo 20 (15) Sobót Różańcowych" » Różańcowy ratunek - GN nr 30 z 29.07.2012

 


Na Kaplicówce trwa modlitwa