kamera on-line

Łaskami słynące "Nabożeństwo 20 (15) Sobót Różańcowych" » Jakie owoce przynosi twoje życie? - 13.09.2014 - 17 sobota

 

Jakie owoce przynosi twoje życie?

To już siedemnasta sobota różańcowa w ramach Nabożeństw 20 Sobót z Maryją.

Wspólnota rozpoczęła nabożeństwo modlitwą do Ducha Świętego, by mogła bardziej świadomie uczestniczyć w rozważaniach Tajemnic Chwalebnych Różańca Świętego, u stóp Jezusa Eucharystycznego.

To było piękne, uroczyste i uświęcone uwielbianie Boga. W rozważaniu piętnastominutowym nasze serca zatęskniły za Niebem, zapragnęły spotkania Jezusa, który przebywał z nami w Najświętszym Sakramencie.

Z taką ufnością w Jego żywą obecność rozpoczęliśmy o godzinie dziewiątej Mszę św., której przewodniczył ks. proboszcz Antoni Dewor. Słowa Ewangelii były prawdziwą ucztą słowa. Kapłan w oparciu o nie ukazał nam Bożą prawdę o nas. W homilii zaprosił do rozpoznania owoców swego życia w odniesieniu do innych, z którymi spotykamy się co dzień. Uświadomił nam, że życie pełne dobrych owoców to budowanie domu na skale. Trudno jest wbić się w skałę, ale warto się potrudzić, bo takie życie ma sens, bo taki dom nie runie. Trzeba w swoim sumieniu rzeźbić jak w skale, walczyć ze swoimi wadami.

Taką walkę widać w naszym duchowym świecie. W sakramencie pokuty to widać. Często powtarzają się w naszym życiu te same grzechy, nasze słabości; ale trzeba nieustannie walczyć o dobre owoce swego życia. Ufać, że Bóg obdarzy nas swoją łaską i pomoże pokonać zło oraz grzech.

W Najświętszym Sakramencie Jezus obdarował nas Swoją Łaską, umocnił nasze słabe ciało i napełnił nową, świętą nadzieją i pokojem, których świat dać nie może.

            Niech Bóg błogosławi Kapłanowi Antoniemu, który tak gorliwie głosi Słowo Boże i pracuje dla Królestwa Niebieskiego.

Niech Maryja, Królowa Różańca Świętego, Matka Syna Bożego, ochrania i otacza swoje dzieci macierzyńską miłością i dobrocią.

            Wyrażam wdzięczność organizatorom nabożeństw. Niech Jezus i Maryja będą dla nich przewodnikami na drogach życia i wiary.

                                                                                       uczestniczka  nabożeństwa

Kaplicówka 13 .09. 2014 r.