kamera on-line

Łaskami słynące "Nabożeństwo 20 (15) Sobót Różańcowych" » NIEPOKALANA - MISTRZYNIĄ POSŁUSZEŃSTWA - 4 sobota - 13.06.2015

 

 NIEPOKALANA - MISTRZYNIĄ POSŁUSZEŃSTWA

            Witamy Cię, Maryjo, Różańcem Świętym, w dniu Twojego Święta Niepokalanego Serca …

W sobotę, w kolejnym Nabożeństwie w ramach Nabożeństw 20 Sobót, które przeżywamy w Sanktuarium św. Jana Sarkandra na Kaplicówce.

            To piękny poranek, który Wspólnota Pompejańska rozpoczęła Różańcem Świętym o godzinie ósmej, rozważając tajemnice Różańca, szczególnie Tajemnicę Ofiarowania. Tajemnica ta otwierała nasze serca na wartość ofiary, zanurzała nasze życie i naszych najbliższych w Sercu Jezusa, przez Serce Maryi.

Przykład z rozważań dotyczył wartości Różańca Świętego, który jest uniwersalnym darem, zastępuje prawie wszystkie narzędzia zbawienia, bo o każdej porze dnia i nocy, bez względu na okoliczności, zawsze jest z nami; możemy go rozważać, snuć refleksje nad życiem, może stać się najbardziej drogocenną księgą życia w najtrudniejszych chwilach naszego pielgrzymowania do Niebieskiej Ojczyzny.

            Po odmówieniu Różańca, o godzinie dziewiątej, uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, którą sprawował ks. Antoni Dewor. Słowo Boże i homilia, którą wygłosił ks. Antoni, uświadomiły nam jeszcze mocniej, kim jest Maryja. Kapłan ukazał początek stworzenia tego Arcydzieła, którym jest Maryja, wskazując dzień – 8. grudnia – kiedy Bóg rozpoczął swoje dzieło. Życie Maryi jest w całości dziełem Boga. Ona Maryja - wolna od grzechu pierworodnego. Jej zasługa i wielkość- to przyjęcie wszystkich łask i darów, którymi Ją Bóg obdarował; współpraca z Bogiem, przyjęcie w pełni woli Bożej i rozważanie w sercu wszystkiego, co Bóg Jej ofiarował, mimo że nie wszystko rozumiała.

            Postać Maryi to piękny wzór do naśladowania… Nieraz i my wielu spraw nie rozumiemy. Ale …, jeżeli przyjmiemy je w pokorze, jak Maryja, to z czasem obdarzeni będziemy łaską poznania.

Kapłan zachęcał nas do współpracy z Bogiem poprzez przyjmowanie łask i darów, które bezustannie otrzymujemy. Trzeba dbać, by ich nie zmarnować.

            Maryjo, wypraszaj nam łaskę posłuszeństwa i ucz nas współpracy z Bogiem, przyjmowania Jego woli.

            Maryjo, dziękujemy Ci za Twoje Niepokalane Serce i piękną miłość. Otocz opieką Księdza Antoniego, organizatorów modlitewnego spotkania i nas, pielgrzymów…

Twoja czcicielka

13 czerwca 2015 r. - Kaplicówka - Skoczów