kamera on-line

Łaskami słynące "Nabożeństwo 20 (15) Sobót Różańcowych" » 302.06.2012 - Nabożeństwo 15 Sobót Różańcowych rozpoczęte w Sanktuarium św. Jana Sarkandra