kamera on-line

Łaskami słynące "Nabożeństwo 20 (15) Sobót Różańcowych" » 15 sobota - 31.08.2013

 

 Nabożeństwo 15 soboty odprawione zostało w ramach V Pompejańskiego Dnia Skupienia w Kościele MB Królowej Polski w Pogórzu - zobacz