kamera on-line

Łaskami słynące "Nabożeństwo 20 (15) Sobót Różańcowych" » Nieść radość innym … - 31.05.2014 - 2 sobota

 

Nieść radość innym …

To druga sobota z cyklu Nabożeństwa 20 Sobót. Rozważamy tajemnicę Nawiedzenia św. Elżbiety. Podczas kilkuminutowego rozważania tej tajemnicy, doświadczyliśmy głębszego poznania wartości modlitwy różańcowej.

W największym niebezpieczeństwie, zagrożeniu należy „uciekać się” do tej modlitwy. Przykładem - młody chłopiec, który przez różaniec i modlitwę uratował całą załogę statku. Dziwne są te historie, ale jakże prawdziwe. Pokazują, iż Matka Najświętsza, gdy się Ją wzywa ufnym sercem, zawsze uratuje.

Po modlitwie różańcowej, o godzinie dziewiątej spotkaliśmy się z Jezusem Eucharystycznym. Mszy świętej przewodniczył ks. Stanisław Lipowski z parafii pw. św.św. Piotra i Pawła ze Skoczowa. W kazaniu ukazał nam radość chrześcijańską, którą niesie Maryja do św. Elżbiety. Nie tylko chęć pomocy, ale i radość spotkania Jej towarzyszy. Ta radość powoduje, że św. Elżbieta rozpoznaje Jezusa pod sercem Maryi; a święty Jan, którego Elżbieta nosiła pod sercem, okazał radość poprzez święte poruszenie. I tak, Bóg jest jedyną radością…

Kapłan zachęcał, żeby nosić tę radość, Jezusa, innym, którzy tej radości potrzebują. Uczulił nas na ludzkie problemy i  zachęcił do okazywania pomocy i dobroci drugiemu człowiekowi.

Chwała Panu za dotyk Bożej miłości w tym malutkim sanktuarium na spotkaniu z naszą najukochańszą Matką; w miejscu, gdzie gromadzi się coraz więcej Jej dzieci.

Wielkie dzięki Kapłanowi i organizatorom.

uczestniczka nabożeństwa

Kaplicówka 31 maja 2014 r.